Vacature: Senior onderzoeker/projectleider met deskundigheid op VN-verdrag (32-36 uur)

Movisie wil duurzame en positieve verandering bewerkstelligen bij mensen in een kwetsbare situatie. Gaat jouw hart sneller kloppen bij het idee dat je op basis van gedegen onderzoek kan bijdragen de rechten van mensen die niet tot de norm behoren te bevorderen, beschermen en waarborgen? Dan heeft Movisie de baan voor jou. Wij zoeken een senior onderzoeker/projectleider (32 tot 36 uur) met onderzoekservaring op het gebied van het VN-verdrag voor het team Inclusie & Diversiteit.

Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Met het thema Inclusie en Diversiteit ligt de focus op ontwikkeling, verbetering en bevordering van kennis over wat werkt om de positie van mensen die niet volwaardig kunnen participeren in de samenleving te verbeteren. Het team is een kennismakelaar voor overheden, maatschappelijke organisaties, belangen- en welzijn- en zorgorganisaties van bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, verbindt kennis en praktijk, vertaalt deze waar nodig en helpt het beleid en uitvoering tot stand te brengen. Via o.a. lerende praktijken helpen wij de praktijk van sociale professionals, actieve inwoners, ervaringsdeskundigen en beleidsmedewerkers met kennis hun uitvoerende werkzaamheden te versterken.

Wat wordt jouw rol?

Als onderzoeker/projectleider werk je aan projecten en/of onderzoeksopdrachten die impact hebben op het thema VN-verdrag Handicap, je acquireert hierop, neemt het voortouw en bent projectleider van deze projecten. Je bent in staat een wat werkt dossier en aanverwante artikelen te schrijven. Je bent strategisch bezig en legt verbindingen naar andere relevante kennisinstituten en thema’s binnen Movisie.

Wat neem jij mee?

  • Je hebt een afgeronde wetenschappelijke opleiding, bij voorkeur in de sociale wetenschappen.
  • Je hebt je bewezen in het acquireren van grote opdrachten en/of langdurige programma’s. Dat betekent dat je ervaring hebt met het opstellen van offertes voor onderzoeksopdrachten en subsidieaanvragen en het houden van acquisitiegesprekken met (potentiële) opdracht- of subsidiegevers. 
  • Je werkt graag samen en kunt deze vaardigheid in complexe situaties inzetten.
  • Je bent in staat draagvlak te creëren voor nieuwe initiatieven en om kennis helder over te dragen.
  • Je hebt ruime ervaring (minimaal 8 jaar) met het leiden van projecten/onderzoeken gerelateerd aan het VN-verdrag. Hieronder verstaan wij: het optimaal benutten van de kwaliteiten en eigenschappen van de groepsleden, het regelmatig bespreken van de stand van zaken, het organiseren van overleg, het monitoren van de financiële voortgang en afstemming en medewerkers ondersteunen bij hun werkzaamheden. 
  • Je hebt ruime kennis van en affiniteit met het thema VN-verdrag. Met kennis bedoelen we dat je op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen op dit terrein in Nederland evenals recente wetenschappelijke onderzoeken. Ook heb je een relevant netwerk in relatie tot het thema (bv gemeenten, het Rijk en (belangen)partijen zoals de VNG en ambassadeurs). Met affiniteit bedoelen we dat je kunt laten zien dat je vanuit je (vrijwilligers)werk, studie of vrije tijd of studie je eerder zelf er voor gekozen hebt om je bezig te houden met (een van) deze thema’s of je hiervoor in te zetten. 
  • Je hebt ruime ervaring (minimaal 8 jaar) met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
  • Je kunt kennis uit wetenschappelijke onderzoeken duiden, interpreteren, onderling vergelijken, samenvatten en omzetten naar praktische tips en handvatten voor gemeenten en sociaal professionals. Kortom: je kunt wetenschap vertalen naar de praktijk (de zogenoemde ‘wat werkt-kennis’).  Je hebt oog voor de waarde die onderzoek in de praktijk heeft en oog voor de waarde van praktijk- en ervaringskennis. 

Wat bieden wij jou?

Wij bieden je een aanstelling van 32-36 uur per week voor een jaar met, bij goed functioneren en een goede bedrijfseconomische situatie én behaald acquisitietarget, uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris bedraagt – afhankelijk van ervaring – minimaal €3.449,- en maximaal €5.356,- (schaal 11 van de cao Sociaal Werk) per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast is er een individueel keuzebudget van circa 18% van je bruto salaris, een loopbaanbudget en de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van de online trainingen van New Heroes en hybride werkmogelijkheden.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Lou Repetur via 06 - 134 56 223. 

Wil je solliciteren?

Movisie is een organisatie die zich inzet voor gelijkwaardigheid en het voorkomen en tegengaan van onbedoelde uitsluiting en wil een organisatie zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen. Movisie hecht waarde aan inclusiviteit en een divers samengesteld personeelsbestand. Door een divers samengestelde organisatie zijn wij beter in staat om sociale vraagstukken in onze samenleving te analyseren en hierop te adviseren. 

Je kunt niet meer reageren op deze vacature. De eerste gesprekken worden gepland op 15 april 2022 en de tweede gesprekken op 21 april 2022.

Bij deze en andere vacatures passen wij de methode objectief werven en selecteren toe.

Werken bij Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk (inwoners, uitvoerend professionals en beleidsmakers) ontwikkelen we kennis over wat écht goed werkt en samen passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. 
Bij Movisie werken ongeveer 140 mensen.