Vacature voorzitter raad van bestuur

Movisie is op zoek naar een enthousiaste, energieke, toegankelijke en breed georiënteerde voorzitter raad van bestuur.

Bij de werving van de nieuwe bestuurder wordt de raad van toezicht ondersteund door een extern bureau: Vanderkruijs.

De voorzitter raad van bestuur is als statutair bestuurder eindverantwoordelijk voor de organisatie en zorgt voor (landelijke) herkenbaarheid en continuïteit van Movisie. De voorzitter raad van bestuur is bij uitstek het verbindend boegbeeld naar binnen en buiten en weet goed zijn of haar rol te vervullen aan de strategische tafels met collega-bestuurders in de (kennis)keten. Hij of zij is in staat op gezagsvolle wijze een gezamenlijke, integrale visie op vraagstukken in het sociaal domein te helpen ontwikkelen en na te leven.

Het profiel van de nieuwe bestuurder heeft Vanderkruijs opgesteld met input van onder andere de raad van toezicht, de directie en de ondernemingsraad van Movisie. Hier is ook informatie over de functie en de arbeidsvoorwaarden in opgenomen.

Download het profiel voorzitter raad van bestuur

Procedure en planning

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan movisie@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook contact opnemen met Eugenie van Leusen van Vanderkruijs op 030-8200068.
 
Kandidaten dienen in elk geval rekening te houden met de volgende data in het selectieproces:

  • Selectie van de kandidaten voor de eerste ronde gesprekken: in de week van 4 juni
  • Eerste ronde gesprekken: dinsdag 19 juni tussen 16:00 en 22:00 uur

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De raad van toezicht heeft het voornemen om uiterlijk voor half juli een besluit te nemen.