Vacatures Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht van Movisie ontstaan per 1 januari 2018 twee vacatures: één vacature betreft een lid met als aandachtsgebied Financiën & Bedrijfsvoering; de andere vacature betreft een lid met als aandachtsgebied Maatschappelijk Ondernemerschap.

Qua persoonsprofiel is Movisie op zoek naar een strategisch georiënteerde gesprekspartner, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend en in staat is om vanuit de toezichthoudende rol de positie van Movisie te versterken. Meer informatie over beide vacatures, waaronder de profielschets, is te vinden op de website van Wesselo & Partners: