Versterken mantelzorg

Hoe maakt u effectief en gedragen mantelzorgbeleid en regisseert u de uitvoering ervan? Bekijk onderstaande vijf stappen om dit te realiseren. Movisie helpt u met kennis, advies én ondersteuning. Onze adviseurs zijn experts als het gaat om lokaal mantelzorgbeleid en het begeleiden van verandervraagstukken.

1. Ken uw klant & aanbod

 • Welke behoeften hebben mantelzorgers? Hoe kunt u hen bereiken?
  Movisie ondersteunt u bij een slimme benadering van mantelzorgers.
  Tip! Lees hier hoe de gemeente Amersfoort dit aanpakt.
   
 • Wat doet u al voor mantelzorgers?
  Movisie maakt een (digitale) scan van het lokale ondersteuningsaanbod.

2. Match vraag & aanbod

 • Sluit u met uw aanbod aan op de vraag van mantelzorgers?
  Movisie maakt een analyse van de match tussen vraag en aanbod.
 • Wat kan er beter? Welke slimme oplossingen zijn er voor u?
  Movisie ondersteunt u bij het vormgeven van vernieuwende arrangementen in co-creatie met inwoners en lokale partners.
  Tip! Lees over onze aanpak in Delft in het artikel Waarderend cocreëren voor betere mantelzorgondersteuning.

3. Formuleer beleid met draagvlak

 • Wat is uw visie? Welke keuzes maakt u? Wat is uw beleid?
  Movisie biedt kennis over mantelzorgbeleid.   
  Tip! Volg de minicursus Mantelzorgbeleid.
 • Hoe zorgt u voor breed gedragen beleid?
  Movisie ondersteunt u bij interactieve beleidsvorming en het betrekken van inwoners en lokale partijen.
  Lees in De kracht van waarden hoe Movisie dit aanpakte in Amsterdam-Zuidoost en welke werkzame elementen u kunt benutten voor een duurzame transformatie in het sociale domein.


Hoe maakt u goed mantelzorgbeleid? In deze handout vindt u toelichting van de stappen Vinden, Versterken, Verlichten en Verbinden.

4. Regie & uitvoering

 • Hoe zorgt u samen met lokale partners voor sterke mantelzorgerondersteuning?
  Movisie geeft samen met u een impuls aan het lokale samenspel, met als resultaat een innovatieve en gedragen aanpak.
  Tip! De brochure Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo biedt gemeenten, cliëntenorganisaties en Wmo-raden handvatten om het kwaliteitsbeleid in de Wmo op een integrale wijze in te richten.

5. Evaluatie & monitoring

 • Hoe monitort u uw mantelzorgbeleid en de uitvoering ervan?
  Movisie ondersteunt u bij het formuleren van gedragen outcome-indicatoren.
  Tip! Begin tijdig met het nadenken over outcome. In Concrete outcome, gedragen indicatoren vindt u 5 redenen om met outcome-indicatoren aan de slag te gaan.

Advies en ondersteuning voor gemeenten

Hoe maakt u toekomstbestendig en integraal beleid rond informele zorg en regisseert u de uitvoering? En hoe geeft u vorm aan de versterking van mantelzorgers én een beter lokaal samenspel?

Movisie heeft ruime ervaring bij gemeenten met o.a.:

 • Onderzoek naar de behoeften van mantel­zorgers, gebaseerd op desk research en gesprekken.
 • Analyse van de match tussen de vraag van mantelzorgers en het lokale ondersteuningsaanbod.
 • Ontwikkeling van een gedragen en innovatie­ve aanpak van mantelzorgondersteuning, in co-creatie met inwoners en lokale partners.
 • Adviezen aan wethouders en beleidsmedewerkers over specifieke vraagstukken, bijvoorbeeld rond sociale wijkteams, respijt­zorg en lokale expertisecentra mantelzorg.

Movisie daagt u uit om de aansturing van informele zorg te vernieuwen en het lokaal samenspel duurzaam vorm te geven.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze experts op het terrein van informele zorg & gemeenten: Roos Scherpenzeel, 06-55 44 05 90 of r.scherpenzeel@movisie.nl of Anita Peters, 06-55 44 05 80 of a.peters@movisie.nl.