VN-verdrag Handicap: wat doet Movisie en met wie werkt zij samen

In het kader van het VN-Verdrag en inclusie van mensen met een beperking onderneemt Movisie diverse activiteiten en werkt Movisie samen met verschillende partners.

VN-Verdrag met de VNG

Specifiek gericht op het VN-Verdrag werkt Movisie samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op 28 maart 2019 presenteerden wij de Inspiratiebundel 'Organiseer ervaringsdeskundigheid' in Hardenberg (in 2018 verkozen tot 'meest toegankelijke gemeente'). In deze bundel voor gemeenten beschrijven we hoe gemeenten inwoners met ervaringskennis kunnen betrekken bij de vormgeving en uitvoering van hun inclusiebeleid.

Daarnaast publiceerde Movisie samen met de VNG de inspiratiebundel Inclusief werkgeverschap, over wat gemeentelijke organisaties zelf kunnen doen om mensen met een beperking in dienst te nemen. Dit jaar heeft de VNG zelfstandig nog twee inspiratiebundels uitgebracht: 1) Aan de slag met samen spelen, over wat gemeenten kunnen doen gezamenlijk spelen van kinderen mét en zonder beperkingen te bevorderen en 2) een bundel over inclusief wonen.
 

Vergeleken

Daarnaast heeft Movisie zelf de peiling van 2020 vergeleken met de bevindingen van het College van de rechten van mens en de schaduwrapportage implementatie VN-verdrag van de alliantie van belangenorganisaties mensen met een handicap. Daaruit concludeert Movisie dat de implementatie van het verdrag zeer langzaam verloopt.

De verschillende rapportages laten zien dat er stappen gezet zijn in de implementatie van het VN-Verdrag Handicap, maar dat de implementatie (te) langzaam gaat. Dat is vanuit verschillende perspectieven zo. De rapportages van de VNG en Movisie vanuit het perspectief van gemeenten, College van de rechten van de mens van uit het perspectief van de Rijksoverheid en private sector en de Alliantie vanuit het perspectief van mensen met een handicap.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale implementatie maar ervaren als de wil er wel is  capaciteitsproblemen en financiële tekortkomingen, maar soms is er ook sprake van gebrek aan urgentie. De landelijke overheid zal grotere inspanningen moeten leveren om landelijke wetgeving meer te stroomlijnen en moeten zorgen voor een meer integrale aanpak die elkaar tegensprekende richtlijnen te niet doen en financiële ruimte bieden om beleidswensen mogelijk te maken.

Bekijk het vergelijkend onderzoek implementatie VN-verdrag Handicap op basis van drie rapportages. 

VN-Verdrag inclusiebreed

Bij inclusie van groepen in een kwetsbare positie zoals mensen met een beperking richt Movisie zich ook op een integrale aanpak waarbij oog is voor alle groepen in een kwetsbare positie, denk aan mensen in een armoede situatie, LHBTI'ers, vluchtelingen etc. Movisie heeft met een zestal gemeenten (Alphen aan den Rijn, Gouda, Oude IJsselstreek, Venlo, Tilburg, Gorinchem) een leernetwerk inclusieve gemeenten heeft opgezet. 

Kennisplein Gehandicaptensector

Movisie is samen met Vilans 'accounthouder inclusie' op het kennisplein voor de gehandicaptensector. Op het Kennisplein vind je relevante informatie voor iedereen die in de gehandicaptensector werkt bijeengebracht.