De gemeente als inclusieve werkgever

Inspiratiebundel VN-Verdrag Handicap

17 oktober 2019

Steeds meer gemeenten zien de noodzaak om actief vorm te geven aan een inclusieve organisatie in de breedste zin van het woord. Het vormt niet alleen een betere afspiegeling van de samenleving, juist deze mensen beschikken over een schat aan ervaring en deskundigheid, daar moet je als gemeente gebruik van willen maken.

Om gemeenten daarbij te stimuleren en te motiveren om meer mensen met een beperking aan te nemen, hebben de VNG en Movisie deze inspiratiebundel gemaakt met verhalen, filmpjes, tips, tools én valkuilen van ervaringsdeskundigen en gemeentelijke (beleids)medewerkers. Laat je inspireren door ervaringsverhalen van collega’s uit andere gemeenten die je voorgingen op weg naar een inclusieve organisatie gericht op mensen met een beperking. En lees hoe zij steeds enthousiaster en actiever worden.

Bekijk de inspiratiebundel (word)

Bekijk de inspiratiebundel (pdf)

Van elkaar leren

Op donderdag 17 oktober overhandigden Faysal en Iris – twee ambtenaren van gemeente Utrecht en geïnterviewd voor de bundel – de inspiratiebundel aan hun wethouder Linda Voortman en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. De gemeente Utrecht werkt aan een inclusieve organisatie waar alle werknemers met plezier werken. Linda Voortman gaf aan graag met andere gemeenten uit te wisselen en van elkaar te leren op dit onderwerp. De bijeenkomst was daar een geslaagde eerste opzet, in het gesprek kwamen al tips naar voren, zoals het uitnodigende taal gebruiken in vacatures.

Duizend stageplekken

Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink, is blij met de aandacht die er momenteel is voor mensen met een beperking. En specifiek voor hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hij zegt dat het vaak al tijdens de opleiding misgaat, met het vinden van een stageplaats. Daarom zet hij zich ervoor in dat er duizend stageplekken komen voor studenten met een beperking. Eén gemeente bood spontaan aan om hier invulling aan te geven.

Gewoon doen

Uit alle interviews en bij de bijeenkomst blijkt dat de beste manier om een inclusief werkgever te worden is om gewoon te beginnen. 'Ik zou andere leidinggevenden en andere gemeenten mee willen geven dat het een kwestie is van doen. Betrek het team bij wat je doet, zorg voor voldoende begeleiding en waag de sprong,' zegt Pascal van der Bol van de gemeente Utrecht. Nik van Hoogstraten zet zich in voor een inclusieve samenleving. Hij vertelde tijdens de lancering van de inspiratiebundel over zijn leven met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), en over zijn strijd om te kunnen meedoen, 'Kijk naar talent in plaats van beperkingen.' Met zijn Stichting Raket werkt Van Hoogstraten aan positieve beeldvorming en het samenbrengen van mensen met een beperking en werkgevers. Sinds 2018 werkt hij ook voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zet hij daar inclusie op de agenda.

Dit is de tweede bundel in een reeks over het VN-Verdrag Handicap. Eerder verscheen de bundel: Niets over ons, zonder ons (organiseer ervaringsdeskundigheid). De derde inspiratiebundel zal gaan over Wonen. Deze serie bundels gaat specifiek over de groep werknemers met een fysieke, psychische of mentale beperking die onderdeel (willen) uitmaken van de gemeentelijke organisatie.

Bekijk de video's