Vrijwilligersbeleid verbeteren: hoe doet u dat?

Ons aanbod: adviestraject Vrijwilligersbeleid

Hoe actualiseer ik het vrijwilligersbeleid in mijn gemeente? Hoe krijgen wij als gemeente zicht op de inzet, activiteiten en tevredenheid van onze vrijwilligersorganisaties? Houden de vrijwilligersorganisaties zich bezig met kwetsbare burgers? Hoe verhoudt ons vrijwilligersveld zich tot dat van andere gemeenten? Met Digimon krijgt u op al deze vragen een antwoord.

Digimon is een digitale monitor, waarbij lokale vrijwilligersorganisaties binnen uw gemeente worden geënquêteerd. Digimon geeft informatie over de vitaliteit van deze vrijwilligersorganisaties, hun activiteiten binnen maatschappelijke thema’s en de vraagstukken en knelpunten waarmee zij worstelen.

Digimon: monitor op maat

De monitor bestaat uit een vaste set met basisvragen, die voor u als gemeente op maat gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door  het toevoegen van vragen die zijn toegesneden op uw specifieke situatie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw gemeente te vergelijken met landelijk gemiddelde waarden. Op basis van de respons van de afgelopen vier jaar geeft de benchmark aan waar vrijwilligersorganisaties, steunpunten vrijwilligerswerk en gemeenten het goed doen en waar extra aandacht nodig is.

'Het geeft energie om door Digimon bevestigd te zien dat ons geformuleerde vrijwilligersbeleid, en ons ondersteuningsaanbod, al behoorlijk goed is. Digimon is als nulmeting zinvol voordat onze nieuwe organisatie op 1 januari 2014 start. Je krijgt concrete handvaten om de uitvoering van het beleid op specifieke onderwerpen aan te scherpen. En door het onderzoek samen met het Vrijwilligers informatie punt voor vrijwilligers en het sportloket uit te voeren, is er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan om de aanbevelingen te implementeren.'
- Katrien Stuyt, beleidsadviseur Wmo/welzijn, gemeente Zoetermeer
 

Begeleiding Movisie

Movisie verzorgt de uitvoering van de digitale enquête. De resultaten uit het onderzoek kunnen door u zelf geanalyseerd worden. De gegevensanalyse en het opstellen van een onderzoeksrapport kunt u ook door Movisie laten doen. Daarnaast kunnen de adviseurs van Movisie u adviseren over het vertalen van de uitkomsten naar het verbeteren van uw dienstenaanbod.

'Met de inzet van Digimon krijg ik een mooie startfoto van het vrijwilligerswerk binnen de gemeente. Ik heb nu ook in beeld welke concrete ondersteuningsvragen er leven bij de organisatie, en daar kan ik ons beleid op inrichten. In Maassluis gaan we nu na 4 jaar een tweede meting doen. Zo krijg ik zicht op wat we bereikt hebben in de afgelopen jaren en waar we in ons komende vrijwilligerswerkbeleid nog meer op gaan inzetten.'
- Arina van der Wekke, beleidsadviseur Zorg en Welzijn, gemeente Maassluis
 

Direct aan de slag

Neem contact op met een van onze medewerkers voor een vrijblijvend adviesgesprek of download onderstaande publicatie.

Aanbod Digimon-pakketten