Wat we doen

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Voor wie?

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.

Adviestrajecten, trainingen en meer

MOVISIE biedt toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. Concrete producten zijn adviezen, trainingen en cursussen, publicaties en methodieken.

Netwerken en kennisdelen

Naast het overdragen van bestaande kennis ontwikkelen we ook nieuwe kennis. Bijvoorbeeld door professionals met elkaar in contact te brengen en ze actief kennis en ervaringen te laten delen. We zetten hierbij werkmethodes in zoals kennisuitwisselingbijeenkomsten, digitale hulpmiddelen als websites en nieuwsbrieven en een scala aan netwerkactiviteiten.

Kwaliteit zonder winstoogmerk

MOVISIE heeft betrokken, alerte en inventieve professionals in dienst die met beide benen stevig in de maatschappij staan en die vernieuwing niet schuwen. Wij werken zonder winstoogmerken hebben daarbij kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarvoor hebben we een kwaliteitssysteem ingevoerd dat voldoet aan de ISO 9001 normering.

Meer weten?

  • Verder lezen over MOVISIE? Download de folder. Ontvangt u de folder liever thuis? Vraag hem aan via Communicatie: 030 789 20 00.
  • Waar ligt de focus van MOVISIE de komende jaren? En wat zijn onze ambities? 'We willen impact realiseren en zetten in op een versterking van onze landelijke kennisfunctie', aldus Marijke Steenbergen, Raad van Bestuur MOVISIE. In de brochure Kennis met Impact leest u meer over onze plannen voor de periode 2012-2015.
  • In het MOVISIE Jaarbericht leest u een beknopt verslag van de activiteiten die de programma's en stafafdelingen van MOVISIE het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Naast het Jaarbericht 2011 (te downloaden als pdf) kunt u ook het financiële jaarverslag 2011 downloaden.
  • Volg ons op Twitter, schrijf u in voor een van onze nieuwsbrieven of ontvang gratis onze relatiekrant MOVISIES. Of blijf op de hoogte op een andere manier.