WE CAN (Young) Nederland

De campagne WE CAN Young heeft als doel de seksuele en relationele weerbaarheid van jongeren tussen de 14 en 18 jaar te vergroten en hen bewust te maken van stereotype beeldvorming en genderongelijkheid. In 2015 is de campagne ook in Caribisch Nederland gestart, op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Meer dan in Nederland is de campagne in Caribisch Nederland gericht op het bespreekbaar maken van seksuele en relationele wensen en grenzen van jongens en meisjes. WE CAN Young is voortgekomen uit de internationale campagne WE CAN die is gericht op het stoppen van geweld tegen vrouwen.

Beide campagnes werken met changemakers en coalitiepartners: mensen (jongeren) en organisaties die met WE CAN Young bewustwording creëren op het gebied van seks en relaties. Changemakers en coalitiepartners van WE CAN zetten zich in om geweld tegen vrouwen te stoppen.

WE CAN Young (Caribisch Nederland)

WE CAN Young is actief in 15 Nederlandse gemeenten: Alkmaar, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Helmond, Leiden, Tilburg en Zwolle. In 2015 zijn hier Bonaire, St. Eustatius en Saba aan toegevoegd. WE CAN Young kent drie onderdelen:

  • (peer)education (informatieoverdracht en bewustwording)
  • peer activation (zelf bedenken en organiseren van acties voor leeftijdgenoten)
  • peer mobilisation (werven en mobiliseren van nieuwe changemakers)

De campagne gaat uit van zes 'seksregels' (Vlaggensysteem. Sensoa en Movisie, 2010). WE CAN Young (Caribisch Nederland) wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en het ministerie van OC&W.

WE CAN

De WE CAN (end all violence against women) campagne startte in 2004 in Bangladesh en daarna ook in India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan en Afghanistan. In navolging van het succes in de landen in Zuid-Azië en Afrika is de campagne in Canada gelanceerd. In opdracht van Oxfam Novib introduceerde Movisie in 2009 WE CAN in Nederland. Het doel is om geweld tegen vrouwen, de oorzaken van dit geweld en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te stoppen.

Looptijd

WE CAN startte in 2009, WE CAN Young in 2011 en WE CAN Young Caribisch Nederland in 2015. Beide campagnes lopen door tot en met 2016.

Resultaten

Informatie over de activiteiten van de changemakers en acties vanuit Movisie om bekendheid te geven aan de campagnes is te lezen op de website www.wecanyoung.nl en www.wecan.nl.

Contactpersoon

Charlot Pierik