Website instrumentwijzer.nl is opgeheven

De website www.instrumentwijzer.nl is niet meer te bezoeken. Op deze website stond een overzicht van verschillende instrumenten waarmee je het effect van jouw werk in kaart kon brengen.

De website ontstond in 2016 omdat in de welzijnssector de behoefte groeide om te weten wat de effecten waren van de geleverde zorg en ondersteuning. Heeft het beleid wel het beoogde effect?

De laatste jaren werd de website nauwelijks bezocht. Ook is het lastig om de website up-to-date te houden doordat er tegenwoordig heel veel hulpmiddelen zijn die je kunt gebruiken voor effectmeting.

Meer lezen?

Wil je toch nog wat tips over effectmeting? Bekijk dan een van de onderstaande links.