Weegt het belang van de cliënt zwaarder dan het organisatiebeleid?

Op de Dag van de Sociaal Werker gaan we in debat over het thema professionalisering. Geef uw mening in het blok rechts!