Week tegen Kindermishandeling 2019

Leren van elkaar

8 oktober 2019

Dit jaar is het thema van de Week tegen Kindermishandeling ‘Leren van elkaar’. Daarom staan in deze editie de verhalen van professionals, ouders en kinderen centraal die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. De Week tegen Kindermishandeling is van 18 t/m 24 november 2019.

Wat kunnen we leren uit praktijkverhalen en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten, zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien?

Verhalen die een verschil hebben gemaakt

30 jaar Rechten van het Kind, 30 verhalen

Op 20 november 2019, tijdens de Week tegen Kindermishandeling, is het 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. Daarom delen we het komende jaar 30 persoonlijke verhalen die een verschil hebben gemaakt in het leven (en werk) van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen.

Eerder in beeld, stoppen en duurzaam oplossen 

Het projectteam van de Week tegen Kindermishandeling (GHNT) werkt samen met de regionaal projectleiders van het nationale programma Geweld Hoort Nergens Thuis uit om de Week tegen Kindermishandeling 2019 mede tot een succes te maken. De 28 regionale projectleiders van GHNT zetten zich elke dag in om kindermishandeling, eerder in beeld te hebben, te stoppen en duurzaam op te lossen. 

Activiteit aanmelden

Ook dit jaar is het weer mogelijk om activiteiten aan te melden op de website van de Week tegen Kindermishandeling.

Of kijk welke activiteiten je kunt bezoeken in de week van 18 t/m 24 november 2019. 

Website Week tegen Kindermishandeling