Weerbaarheid

Wie weerbaar is kan omgaan met veranderingen, tegenslagen, negatieve invloeden of met negatieve ervaringen als bijvoorbeeld seksueel geweld en (sociale) uitsluiting. Dat geldt voor individuen, maar ook voor gemeenschappen. In weerbare gemeenschappen kijken mensen naar elkaar om en steunen elkaar bijvoorbeeld in het omgaan met tegenslag en ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Movisie ontwikkelt en deelt toepasbare kennis om weerbaarheid van individuen en van gemeenschappen te vergroten.