Op weg naar Effectieve sociale interventies

Interventies groeien in de loop van tijd van idee tot beproefde aanpak. Vragen als ‘hoe werkt de interventie?’, ‘waarom zou de interventie moeten werken?’ en ‘werkt de interventie wel echt?’ komen gedurende dit proces voorbij. En iedere vraag vergt een specifieke aanpak of vorm van onderzoek om er antwoord op te krijgen.

Movisie biedt u als eigenaar of ontwikkelaar van een interventie ondersteuning en advies om u op weg te helpen.

Maak uw interventie overdraagbaar

Een goede beschrijving leidt tot kritisch kijken naar de eigen interventie en maakt overdraagbaarheid mogelijk. Ten minste het doel, de doelgroep en de aanpak zijn hierbij helder uitgewerkt in een handboek of handleiding. Met behulp van het handboek kunnen andere professionals en instellingen ook met de interventie aan de slag. Movisie adviseert u graag als u aan de slag wilt met een handboek. Wij denken mee over de opzet, geven u feedback tijdens het schrijfproces en kunnen ondersteunen in het zoeken en selecteren van relevante informatie en literatuur.

Movisie ontwikkelde samen met het samenwerkingsverband Effectieve interventies de schrijfwijzer Hoe schrijf ik een handboek. Ook verzorgen wij trainingen om u op weg te helpen uw methode op papier te krijgen. U heeft na afloop van de training helder wat u wilt beschrijven, voor wie en met welk doel, praktische handvatten om een goed handboek te maken en uw eigen plan van aanpak om een goede beschrijving te maken die wordt gedragen binnen de organisatie.

Klanten die de training ‘Uw methode op papier’ volgden:

'Ik voel me nu beter toegerust om met mijn handboek aan de slag te gaan'
'Inspirerend. Ik heb goede informatie gekregen over de opbouw van een handboek'
'Ik realiseer mij dat we nog heel wat stappen moeten zetten om tot een handboek te komen’

Van interventie naar training

Staat uw methode al op papier? De volgende stap is om een training te ontwikkelen en aan te bieden. Movisie biedt op aanvraag een train-de-trainer traject aan, waarin u onder begeleiding zelf een training ontwikkelt. We kijken samen met u voor welke doelgroep u de training wilt ontwikkelen. Wat heeft deze doelgroep zelf al aan kennis en vaardigheden in huis en wat heeft ze nog nodig? Neem voor meer informatie contact op met Gery Lammersen.

Uw interventie in de databank Effectieve sociale interventies

Werkt u met een methode die in uw organisatie haar waarde bewezen heeft? Of heeft u een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet? We nodigen u van harte uit om deze interventies bij ons aan te melden. Komt de interventie in aanmerking voor opname in de databank, dan werkt u onder begeleiding en advies van Movisie aan een genuanceerde beschrijving die recht doet aan de interventie en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. De databank Effectieve sociale interventies geeft alle beschikbare informatie over de interventie zelf, de theoretische onderbouwing, de praktijkervaringen en de effectiviteit weer.

Twee interventie eigenaren over hun ervaring met het beschrijven van hun interventie voor de databank:

'Met weinig middelen heeft de methode door middel van opname in de databank een groot bereik gekregen. Dit geeft onze methode een landelijke erkenning. We worden regelmatig gebeld door mensen of organisaties die vragen hebben over de methode en deze zelf willen gaan toepassen’.

‘Het maken van de interventiebeschrijving voor de databank Effectieve sociale interventies was een waardevolle stap. De methode stond wel al op papier, maar het verder uitzoeken en concretiseren van de achterliggende theorie en werkzame elementen zorgt dat je het scherper op je netvlies krijgt. Dit geeft de mogelijkheid nog beter de doelstellingen en achterliggende principes uit te dragen’

Onderzoek?

Om tot een effectieve interventie te komen zijn vijf stappen noodzakelijk. Wij denken graag met u mee welke vorm van onderzoek het meest passend is bij het ontwikkelingsstadium van uw interventie. Daarbij kan het gaan om literatuuronderzoek, onderzoek naar praktijkervaringen, monitorings- of effectonderzoek. Waar moet u aan denken? Welke onderzoeksmethode is het meest geschikt? Hoe kunt u het onderzoek het beste inrichten? Desgewenst kunnen wij het onderzoek ook voor u verzorgen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Peter Rensen of Marijke Booijink.