Werken naar vermogen

Meedoen, participeren, het benutten van eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn voor mensen belangrijke elementen voor een gelukkig en zinvol leven. Ook voor wie dit minder vanzelfsprekend is omdat de arbeidsmarkt een grote afstand heeft tot deze mensen. Hoe kunnen we beter aansluiten bij de eigen mogelijkheden van mensen en hun talenten benutten zodat zij kunnen meedoen?

Artikelen en publicaties