Bundel ‘Wij in de wijk’ biedt inspiratie voor sociale cohesie in buurten en wijken

Ode aan de ‘kneuterigheid’

Zorgen dat inwoners van wijken en buurten prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie. De publicatie ‘Wij in de Wijk', over het versterken van de sociale cohesie tussen groepen inwoners in een wijk, beschrijft zeven praktijken die daarmee bezig zijn. De inspirerende voorbeelden komen uit verschillende delen van het land, van Noardeast-Fryslân tot Den Bosch. Een van de lessen: ‘kneuterigheid’ verdient een standbeeld’.

De digitale publicatie ‘Wij in de wijk’ beschrijft initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken. Initiatieven in Den Bosch, Amstelveen, Utrecht, Súdwest-Fryslân, Amsterdam Zuidoost, Noardeast-Fryslân, en Hilversum passeren de revue. Wie zijn de initiatiefnemers? Wat hebben ze voor ogen? Wat doen ze concreet en hoe pakken ze het aan? Welke successen boeken ze en voor welke uitdagingen staan ze?

Download de publicatie

Courgettes zaaien

De bundel bevat mooie, inspirerende voorbeelden, zoals Boefjes en Barista’s in Den Bosch, dat ouders met kinderen en oude bewoners van een woonzorgcentrum bij elkaar brengt. Of ‘Twirre doch mei’ (Wervelvind, doe mee) in Noordoost Friesland waar boeren, inwoners en ondernemers vanuit ‘iepenmienskipssin’ (open gemeenschapszin) samenwerken aan het behoud van landschap en natuur.

Soms lees je verrassende uitspraken, die onderstrepen dat bruggen slaan echt kan. Zoals deze van Nathan Rozema, initiatiefnemer van het Krachtstation in Utrecht Kanaleneiland: ‘Dat is het gekke van het Krachtstation. Een studente in een kort rokje staat naast een meneer in djellaba terwijl ze samen overleggen waar ze de courgettes zullen gaan zaaien in de moestuin.’

Heb oog voor kleine initiatieven die op het eerste gezicht weinig voorstellen, maar wezenlijk zijn voor een groepje mensen

Kneuterigheid

Het laatste hoofdstuk van de publicatie bevat acht lessen, die getrokken kunnen worden uit de beschreven casussen. Eén opmerkelijke les luidt: ‘kneuterigheid verdient een standbeeld’. Toelichting: ‘Verbindingen ontstaan het beste binnen overzichtelijke en kleinschalige initiatieven. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties moeten niet alleen focussen op bereik en representativiteit, maar juist ook oog hebben voor kleine initiatieven die op het eerste gezicht weinig voorstellen, maar wezenlijk zijn voor een groepje mensen. In de zeven casussen gaat het om kleine initiatieven. Activiteiten rond een buurtwerkkamer, een wijkcentrum, een pipowagen in een klein wijkje, een serre van een woonzorgcentrum. In Keizer Karelpark in Amstelveen bouwen inwoners - kinderen, ouders en oudere bewoners van een seniorenflat - samen aan ‘vogelvlotjes’. Het betreft vlotjes die in de vele sloten en vijvers in de wijk geplaatst kunnen worden en watervogels een plek bieden om ongestoord te broeden. Het samen maken van deze vlotjes brengt verschillende groepen inwoners bij elkaar. Jong leert oud kennen en er worden nieuwe, positieve verbindingen in de wijk gerealiseerd die voorheen niet bestonden.

Programma ‘Versterken sociale basis’

De lessen uit Wij in de wijk zijn voorlopig, want in 2020 gaat Movisie opnieuw op zoek naar initiatieven gericht op het versterken van de sociale basis in buurten en wijken. Ook komen er reflectiesessies met sociaal professionals, actieve bewoners en beleidmakers over de bevindingen. De bevindingen en inzichten worden verwerkt in ‘Wij in de Wijk II.’

De casusbundel ‘Wij in de wijk’: inspiratie voor samenhang in buurten en wijken’ is gerealiseerd in het kader van het programma ‘Versterken sociale basis’ van Movisie en onderdeel van het Programma Sociaal Domein, waarin gemeenten, ministeries van SZW, VWS, BZK, OCW en J&V samenwerken. In de werkgroep ‘Versterken sociale basis’ werkten de VNG, ministerie van VWS, de werkplaatsen Sociaal Domein, SWNL en Movisie 1,5 jaar samen met de praktijk aan het leren over en ontwikkelen van een sterke sociale basis.