Wmo-werkplaatsen

De Wmo-werkplaatsen zijn regionale samenwerkingsverbanden waarin hogescholen (lectoraten), zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten samenwerken aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de sociale sector. De werkplaatsen doen praktijkonderzoek en vertalen de kennis die daarbij wordt opgedaan in Wmo-competenties en scholingsmodulen.

In september 2009 startten zes regionale Wmo-werkplaatsen in Nederland. In 2013 werd het aantal werkplaatsen uitgebreid tot 14 Wmo-werkplaatsen, waardoor een landelijk dekkend netwerk is ontstaan. Movisie bundelt de kennis van de Wmo-werkplaatsen en ontsluit deze voor gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs.

Samenwerking

De lectoraten van de volgende hogescholen zijn de trekkers van de werkplaatsen: Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogeschool Eindhoven, Avans Hogeschool Den Bosch, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hanzehogeschool Groningen, Inholland Haarlem, Combinatie van Hogeschool Leiden en Hogeschool Den Haag, Hogeschool Zuyd Maastricht, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, Saxion Hogescholen Enschede, Hogeschool Utrecht, Gereformeerde Hogeschool Zwolle en Hogeschool Windesheim Almere. De werkplaatsen worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS.

Looptijd

De Wmo-werkplaatsen zijn gestart in 2009 en gaan tot eind 2018 door.

Resultaten

De lesmodulen die de Wmo-werkplaatsen ontwikkelen worden zowel door het beroepsonderwijs als door het werkveld afgenomen. Elke werkplaats publiceert projectbeschrijvingen, onderzoeksverslagen en evaluatierapporten over de uitgevoerde praktijkinnovaties. Ook bundelen de werkplaatsen hun praktijkverkenningen en onderzoeksbevindingen in landelijke publicaties. De lesmodulen en publicaties zijn vrij beschikbaar en gratis te downloaden op www.wmowerkplaatsen.nl.

Contactpersonen

Thea Meinema