Workshops Conferentie Langer Thuis

27 mei 2015

De workshops richten zich op inhoudelijke en procesthema’s. Tijdens de workshops komen ook concrete voorbeelden uit de praktijk aan bod. Er zijn twee workshoprondes. U kunt zich op de dag zelf aanmelden voor de workshops.

<Terug naar het programma

Workshop 1. Sluiting verzorgingshuizen en All-inclusive pension?

Overheidsfinanciering van het verzorgingshuis stopt, zorgzwaartepakketten 1 t/m 3 vervallen. Maar de behoefte aan een verzorgd-wonen-product - met beschermd wonen, ontmoeting en hulp in de nabijheid - is wel degelijk aanwezig onder 80-plussers. In een experiment onderzochten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg met 12 koplopers de mogelijkheid van een woondienstenpakket voor maximaal 1.000 euro per maand, betaalbaar voor de AOW-er. Platform31  presenteert dit marktaanbod: het all-inclusive pension. Een van de koplopers vertelt hoe dit werkt in hun praktijk. Welke rol kunt u als gemeente, corporatie of zorgaanbieder oppakken?

Ellen Olde Bijvank, adviseur en schrijver van de evaluatie All-inclusive met medewerking van een van de koplopers 

Workshop 2. Sociale woningvoorraad en langdurige zorgvragers

Steeds meer mensen met een langdurige zorgbehoefte wonen ‘gewoon’ thuis. Vaak is het dan nodig om de woning aan te passen en geschikter te maken. Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor sociale huurwoningen, maar ook gemeenten hebben hierin een rol. Hoe maak je samen goede afspraken over woningaanpassingen, woonruimteverdeling en het (ont)labelen van woningen? En wat zijn de mogelijke interventies om mensen naar een geschikte woning te (laten) verhuizen? De praktijk van de gemeente Utrecht komt aan bod die samenwerkt met de lokale woningcorporaties door het woonruimte-verdeelsysteem aan te passen en een verhuisadviseur in te zetten.

Penny Senior, adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Claartje Sadée, Stade Advies namens gemeente Utrecht
Wouter Schepers, woningcorporatie Bo-Ex

Workshop 3. Aanjaagrol woningaanpassingen eigenaar-bewoners

In Nederland worden veel campagnes gestart die particulier eigenaren én huurders moeten verleiden om aan de slag te gaan met woningaanpassingen. Met wisselend succes. Zijn de campagnes gericht op algemene preventie wel effectief? Wat is wél het moment waarop mensen daadwerkelijk openstaan voor informatie over woningaanpassingen? Wanneer is informatie voor hen relevant en toepasbaar? Bureauvijftig en Verkroost Advies hebben in opdracht van de provincie Gelderland de marketingtool voor woningaanpassingen De Drempel van Jan, ontwikkeld. Met de marketingtool in de hand brengen steeds meer gemeenten effectief focus in hun campagnes. In deze workshop een presentatie van De Drempel van Jan en inspirerende voorbeelden van hoe gemeenten hiermee in samenwerking met lokale partners succesvol aan de slag zijn gegaan.

Sabine Verkroost, adviseur en mede-auteur van De Drempel van Jan
Henk Langes, programma-adviseur wonen/sociaal profiel Provincie Gelderland

Workshop 4. Dementie & zelfstandig thuis wonen

Drie koplopers in Gelderland - gemeenten Wijchen, Lochem en Elburg - pakten de regie en ontwikkelden concrete instrumenten om ervoor te zorgen dat mensen met dementie langer zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen in een vertrouwde omgeving. Wat kan de gemeente als regievoerder betekenen in het langer thuis wonen van dementerenden? Welke samenwerking nodig tussen gemeenten en lokale partners als de woningcorporatie, welzijnsorganisatie, eerstelijns-zorgaanbieders en het sociale wijkteam? We bekijken hoe de speerpunten van gemeentelijk beleid - preventie, welzijn, gezondheid en wonen - effectief en efficiënt gecombineerd kunnen worden, zodat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen. Van visie naar gezamenlijke uitvoering, hoe doe je dat? Een workshop met inspirerende voorbeelden.

Andrea Kuijpers, adviseur Spectrum
Sylvia Lambrichs, beleidsadviseur welzijn,zorg,gezondheid gemeente Wijchen

Workshop 5. Nieuw samenspel met burgerinitiatieven en ‘right to challenge’

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Veel gemeenten hebben hoge verwachtingen van eigen initiatieven van burgers. En terecht. Want of het nu gaat om ontmoeting, informatie en advies, dagbesteding, eetpunten, tuinonderhoud, thuishulp of kleinschalige woonvormen voor kwetsbare mensen: burgers organiseren het steeds vaker zelf. Wat mogen burgerinitiatieven, de lokale overheid en aanbieders van elkaar verwachten? Hoe kunnen ze elkaar behulpzaam zijn in hun ambities? En hoe zit het met het ‘right to challenge’ dat opgenomen is in de Wmo?

Hilde van Xanten, senior adviseur Movisie
Ivo Nienhuis, senior adviseur en onderzoeker Spectrum

Workshop 6. Gebiedsgerichte aanpak voor passende arrangementen

Door de Hervorming Langdurige Zorg blijven langdurige zorgvragers langer thuis wonen. Thuis dient dan niet alleen het wonen goed te zijn, maar ook de benodigde zorg- en dienstverlening voorhanden te zijn. Maar hoe kom je als gemeente samen met lokale partijen tot een goede aanpak? Welke arrangementen voor thuiswonende ouderen en mensen met een psychische of verstandelijke beperking zijn nodig? De workshop geeft inzicht in de rol en procesaanpak die mogelijk zijn voor de gemeente en lokale partijen om te komen tot een goede gebiedsgerichte aanpak.

Netty van Triest, senior projectleider Platform31 
Guido de Ruiter Advies & Procesmanagement Wonen-Welzijn-Zorg.

Workshop 7. Sluitende verzorgingshuizen; wie vangt de sociale functie op?

Als verzorgingshuizen sluiten, krijgen ouderen in aanleunwoningen en nabijgelegen seniorenwoningen in de wijk te maken met het verdwijnen van voorzieningen. De sociale functie - zoals een ontmoetingsruimte, gezamenlijke maaltijden, wasservice en alarmopvolging - kan hiermee wegvallen. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat ouderen in aanleunwoningen een groep vormen die gemakkelijk vergeten wordt. Wat kunnen de eigenaren van het vastgoed, de gemeente en het welzijnswerk doen? In deze workshop gaan we in op: wie zijn aan zet om voor deze bewoners de sociale functie op te vangen? En op welke manieren kun je dat doen?

Jan Willem van de Maat, onderzoeker Movisie met medewerking van een van de onderzochte praktijken

<Terug naar het programma