Workshops en sessies – ronde 1 (Congres Regenboogsteden 2022)

14.45 - 15.30 uur

Op het Congres Regenboogsteden 2022 kun je leren en je laten inspireren door ons grote aanbod workshops en sessies. Die bieden we aan in samenwerking met verschillende partners binnen twee rondes. In dit artikel lees je meer over de workshops en sessies in ronde 1.

Jezelf zijn op school

‘Homo’ is op school nog altijd het meest gebruikte scheldwoord en bekend is dat lhbti-jongeren tot vier keer vaker dan gemiddeld worden gepest. Werken aan de acceptatie van lhbti+ jongeren op school blijft klaarblijkelijk van groot belang. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Door vanaf de kinderopvang, via het basis- en voortgezet onderwijs tot aan het mbo met alle partners actief hierop in te zetten. In deze sessie hoor je hoe dit in Nijmegen vorm gekregen heeft. En gaan we concreet met elkaar aan de slag rond het uitgangspunt: op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt. Deze sessie organiseren we in samenwerking met SchoolsOUT en zal in beide rondes worden aangeboden.

Van Regenbooggemeente naar een Veilige Wijk

Wat houdt de pilot Veilige Wijken in? Hoe verhoudt dit zich tot het Regenboogstedenprogramma? En wat is het belang van veiligheid in de wijk voor lhbti+ personen? Om te werken aan deze veiligheid, is de pilot Veilige Wijken in het leven geroepen. Acht Regenbooggemeenten doen mee aan deze pilot en hebben de keuze gehad om aan de hand van twee interventies te werken aan een Veilige Wijk. Hiervoor werken we met de methodieken van Alle Kleuren en Samen in de Wijk. Deze interventie-eigenaren zullen een inkijkje geven in wat er de afgelopen periode is gebeurd. Deze sessie zal in beide rondes worden aangeboden.

Inclusief Regenboogbeleid: ook voor lhbti+ personen van kleur?

Binnen lokaal regenboogbeleid lukt het nog niet altijd om ruimte te bieden aan de grote diversiteit van de lhbti+ gemeenschap. Gevolg daarvan is dat onder andere lhbti+ personen van kleur zich niet altijd begrepen, gezien of erkend voelen. Om deze mensen en zelforganisaties beter te kunnen ondersteunen is extra aandacht nodig. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat je lokale regenboogbeleid ook inclusief is voor hen. In deze sessie krijg je ‘wat werkt’ kennis, informatie over intersectionaliteit, persoonlijke ervaringen en praktijkvoorbeelden aangereikt die je kunnen helpen. Deze sessie organiseren we in samenwerking met Afiah Vijlbrief en Fayaaz Joemmanbaks en zal in beide rondes worden aangeboden.

Rainbow City Talks: Inclusie van lhbti+ personen met een beperking

Waarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor de behoeften en ervaringen van lhbti+ personen met een beperking? Welke (letterlijke en figuurlijke) drempels komen zij tegen? En hoe kan je rekening met hen houden in je beleid? In dit gesprek onder leiding van moderator Jeannete Chedda komen de perspectieven van zowel lhbti+ personen met een beperking als professionals aan bod, en krijg je antwoord op deze en andere vragen. 

De positie van christelijke lhbti+ personen versterken

Wat betekent het om christelijk en lhbti+ persoon te zijn? In deze sessie komen drie ervaringsdeskundigen aan het woord en gaan ze in gesprek met hen. We brengen twee werelden bij elkaar en komen vanuit de ervaringsverhalen gezamenlijk tot tips en tricks om voor gemeenten en organisaties aan de slag te gaan om de positie van christelijke lhbti+ personen te verbeteren.

De Nederlandse Intersekseverklaring

Intersekse personen zijn vaak nog onzichtbaar in Nederland, terwijl 1 op de 90 mensen intersekse is. De ruim 190.000 intersekse personen in Nederland zijn geboren met een lichaam dat niet overeenkomt met het beeld dat we doorgaans hebben van een mannen- of vrouwenlichaam. Tijdens deze sessie krijg je meer informatie over wat intersekse inhoudt en over de noodzaak van intersekse-inclusief beleid. Ook wordt er stilgestaan bij de Nederlandse Intersekseverklaring van NNID, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit. Deze is nu door een paar gemeenten ondertekent en biedt handvatten hoe je op gemeentelijk niveau – binnen lokaal beleid - specifiek aandacht kunt hebben voor intersekse inwoners. Deze sessie organiseren we in samenwerking met het NNID.

Lhbti+ sensitieve zorg- en hulpverlening

In diverse onderzoeken zien we terug dat zorg- en hulpverleners nog lang niet altijd beschikken over voldoende kennis en sensitiviteit omtrent seksuele, gender- en sekse diversiteit. Om lhbti+ personen goed te kunnen helpen is dit wel noodzakelijk. Ondanks dat dit vaak nog geen onderdeel is op scholing of opleidingen, zijn er wel veel mogelijkheden om hiermee aan slag te gaan en dit thema onderdeel te maken van lokaal Regenboogbeleid. In deze sessie delen we kennis, tips, tools en praktijkvoorbeelden.

Lokale ondersteuning van Roze Ouderen

Wil jij weten hoe je lhbti+ ouderen, ook wel ‘roze ouderen’ genoemd, in jouw stad of gemeente beter kunt ondersteunen? In deze sessie nemen we je mee in de bijzondere levensloop van (veel) roze ouderen. We verkennen hun wensen en behoeftes op het gebied van sociaal contact, wonen en ondersteuning. Ook delen we goede voorbeelden vanuit gemeentes, zorg- en welzijnsorganisaties en de lhbti+ gemeenschap zelf. Deze sessie organiseren we in samenwerking met Roze 50+.