Workshops en sessies – ronde 2 (Congres Regenboogsteden 2022)

15.50 - 16.35 uur

Op het Congres Regenboogsteden 2022 kun je leren en je laten inspireren door ons grote aanbod workshops en sessies. Die bieden we aan in samenwerking met verschillende partners binnen twee rondes. In dit artikel lees je meer over de workshops en sessies in ronde 2.

Jezelf zijn op school

‘Homo’ is op school nog altijd het meest gebruikte scheldwoord en bekend is dat lhbti-jongeren tot vier keer vaker dan gemiddeld worden gepest. Werken aan de acceptatie van lhbti+ jongeren op school blijft klaarblijkelijk van groot belang. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Door vanaf de kinderopvang, via het basis- en voortgezet onderwijs tot aan het mbo met alle partners actief hierop in te zetten. In deze sessie hoor je hoe dit in Nijmegen vorm gekregen heeft. En gaan we concreet met elkaar aan de slag rond het uitgangspunt: op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt. Deze sessie organiseren we in samenwerking met SchoolsOUT en zal in beide rondes worden aangeboden.

Van Regenbooggemeente naar een Veilige Wijk

Wat houdt de pilot Veilige Wijken in? Hoe verhoudt dit zich tot het Regenboogstedenprogramma? En wat is het belang van veiligheid in de wijk voor lhbti+ personen? Om te werken aan deze veiligheid, is de pilot Veilige Wijken in het leven geroepen. Acht Regenbooggemeenten doen mee aan deze pilot en hebben de keuze gehad om aan de hand van twee interventies te werken aan een Veilige Wijk. Hiervoor werken we met de methodieken van Alle Kleuren en Samen in de Wijk. Deze interventie-eigenaren zullen een inkijkje geven in wat er de afgelopen periode is gebeurd. Deze sessie zal in beide rondes worden aangeboden.

Inclusief Regenboogbeleid: ook voor lhbti+ personen van kleur?

Binnen lokaal regenboogbeleid lukt het nog niet altijd om ruimte te bieden aan de grote diversiteit van de lhbti+ gemeenschap. Gevolg daarvan is dat onder andere lhbti+ personen van kleur zich niet altijd begrepen, gezien of erkend voelen. Om deze mensen en zelforganisaties beter te kunnen ondersteunen is extra aandacht nodig. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat je lokale regenboogbeleid ook inclusief is voor hen. In deze sessie krijg je ‘wat werkt’ kennis, informatie over intersectionaliteit, persoonlijke ervaringen en praktijkvoorbeelden aangereikt die je kunnen helpen. Deze sessie organiseren we in samenwerking met Afiah Vijlbrief en Fayaaz Joemmanbaks en zal in beide rondes worden aangeboden.

Rainbow City Talks: Let’s Talk about Sport

Hoe zorgen we voor een veilig lhbti+ sportklimaat? Wat houden lhbti+ zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid in? En belangrijker nog: hoe wordt het ervaren? Tijdens de live talkshow Rainbow City Talks zullen we het hier over hebben. We brengen verschillende perspectieven samen aan tafel, o.a. over beleid, de eigen sportervaring en over de ervaring als toeschouwer. Voor dit gesprek schuiven aan: Paul van Yperen (GayGames 1998), Jayliah Jada van Gorkum (transgender ex-topatleet van kleur), Chantal van der Putten ((Roze Kameraden van Feyenoord) en Barbara Barend.

Jonge transgender personen: Ondersteuning door lokaal beleid

Jongeren waar het bij de geboorte genoteerde geslacht deels of geheel niet overeenkomt met wie zij zijn, kunnen tegen veel obstakels aanlopen in het dagelijks leven. Daarom is het ontzettend belangrijk dat jonge transgender personen de juiste ondersteuning krijgen. Vanuit de gemeente en het middenveld zijn er veel mogelijkheden om beleid te maken op het ondersteunen van deze jongeren. Belangrijke aandachtsgebieden zijn onderwijs, zorg en welzijn en (arbeids)participatie. In deze sessie gaan we in gesprek over de huidige situatie van jonge transgender personen, best practices en geven we tips en handvatten om mee aan de slag te gaan. Deze sessie organiseren we in samenwerking met Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Meer weten over aseksualiteit

Momenteel werken we aan een nieuwe handreiking over aseksualiteit. Tijdens deze sessie kun je meer te weten komen over deze seksuele identiteit, die voor velen vaak minder zichtbaar is. Ben je benieuwd hoeveel aseksuele personen er zijn en of ze in Nederland voldoende beschermd worden door wetgeving? Tijdens deze informatieve sessie krijg je de antwoorden. Ook delen we ervaringen van aseksuele personen met zorgprofessionals en krijg je tips over wat gemeenten, organisaties en sociaal professionals kunnen doen om inclusief te zijn voor aseksuele personen. Deze sessie organiseren we in samenwerking met de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA).

Rainbow Academy: Jongeren aan het woord

De Rainbow Academy is een initiatief voor, én met, lhbti+ jongeren met als doel dat deze stemmen worden gehoord. Hun motto luidt: We leren wat we kunnen en laten horen wat we willen. Wat vinden deze jongeren bijvoorbeeld van het huidige beleid? Aan de hand van hun kennis komen we tot nieuwe verfrissende inzichten die input kunnen bieden voor gemeenten en organisaties om de positie van lhbti+ jongeren te verbeteren. Deze sessie organiseren we in samenwerking met de Rainbow Academy.

Ask me anything! Wat je altijd al wilde weten (of zou moeten weten) over bi+

Iedereen heeft beelden, vragen en gedachten over biseksualiteit en over bi+ mensen, ofwel mensen die op meer dan één gender vallen. Veel mensen durven hun vragen niet te stellen. Movisie onderzoek laat zien dat bi+ inclusie begint met juiste kennis en bi+ mensen leren kennen. In een spraakmakende ‘Ask me anything’ sessie met een kleurrijk palet van bi+ mensen raak je snel en op ludieke wijze op de hoogte. Vooraf verzamelen we anoniem vragen onder de congresdeelnemers. Geen enkele vraag is fout! Ook komt er antwoord op de vraag wat je als gemeente of organisatie kan doen om bi+ emancipatie en inclusie te bevorderen. Het wordt informatief, entertainment, spannend en luchtig! Deze sessie organiseren we in samenwerking met Bi+ Nederland.