Zelfregie ondersteunen

Hoe kunnen mensen zoveel mogelijk de regie houden over hun leven? Juist ook als het allemaal niet zo lekker gaat? Movisie ondersteunt en adviseert u bij het werken vanuit zelfregie.

Zelfregie gaat over het richting geven aan je leven, ook wanneer je een beroep op anderen moet doen voor steun bij je zelfredzaamheid of participatie. Werken vanuit zelfregie vraagt een gerichte aanpak van gemeenten, organisaties, professionals én vrijwilligers.

Advies

Onze adviseurs hebben ruime ervaring bij het adviseren en implementeren van zelfregieversterkend werken. Een greep uit de vragen van onze klanten:

  • Vraag van een gemeente: hoe zorgen we ervoor dat dat de sociale professionals in onze gemeenten werken vanuit zelfregie? Movisie analyseert met de opdrachtgever wat nodig is – in termen van competenties en randvoorwaarden –, ondersteunt bij visieontwikkeling en aansluitende inrichting van een trainingsstructuur en geeft train-de-trainers over zelfregieversterkend werken.
  • Vraag van een RIBW: hoe zorgen we dat onze professionals zelfregieversterkend werken? Movisie analyseert samen met de opdrachtgever wat daarvoor nodig is. Dat leidt tot zelfsturende teams waarin professionals voldoende ruimte hebben om het werken vanuit zelfregie invulling te geven. Movisie traint de professionals om te werken vanuit zelfregie.
  • Vraag van een welzijnsorganisatie: welke instrumenten en/of werkwijze kunnen wij het best gebruiken om zelfregieversterkend te werken? Movisie ontwikkelt in samenspraak met de opdrachtgever nieuwe instrumenten en/of past bestaande instrumenten aan en adviseert over de implementatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton van Elst, 030 789 21 57, of Anouk Poll, 030 789 20 99.

Inzicht in wat werkt

Wilt u gebruik maken van interventies die gericht zijn op het ondersteunen van mensen bij eigen regievoering, het versterken van hun eigen kracht of het vergroten van netwerken? In het artikel Werkzame elementen bij het ondersteunen van zelfregie vindt  een aantal interventies die beschreven staat in de databank Effectieve sociale interventies.

Meer lezen

De Movisie-publicaties Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in? en Werken vanuit zelfregie: hoe pak ik dat aan? geven u een snel inzicht over wat werken vanuit zelfregie inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe u het aanpakt. Actuele informatie en artikelen over zelfregie vindt u in ons kennisdossier Zelfregie.

Zelf aan de slag

Professionals in zorg en welzijn die willen werken vanuit zelfregie, kunnen aan de slag met QueZ, vragen naar zelfregie. Een praktisch setje kaarten helpt u bij het voeren van gesprekken met de cliënt vanuit zelfregie. In de begeleidende publicatie vindt u informatie over hoe u QueZ kunt gebruiken, voorbeelden van verdiepende vragen en een lijst met reflectievragen om te gebruiken tijdens de intervisie met uw collega’s.

QueZ is nu ook beschikbaar voor smartphone entablet. Ga naar quez.movisie.nl. Je kunt ervoor kiezen de website als icoontje te plaatsen op je beginscherm. Zo kun je QueZ direct gebruiken!

Trainingen

Natuurlijk kunt u ook bij Movisie ook terecht voor trainingen over zelfregie versterkend werken. Eerder verzorgden wij trainingen op maat voor onder andere medewerkers van Wmo-loketten, sociale wijkteams en mantelzorgsteunpunten. Meer informatie vindt u in ons trainingsaanbod Zelfregie.

Contact

Meer weten? Bel ons! Ton van Elst of Anouk Poll.