Zomerschool Oranje Fonds

Speciaal voor welzijnsprofessionals ontwikkelde het Oranje Fonds samen met MOVISIE en Verdiwel in 2008 de eerste Oranje Fonds Zomerscholen. Na vijf succesvolle edities krijgen de Zomerscholen in september 2013 een vervolg in een conferentieoord op een centrale plek in Nederland.

Relaties

Samenwerkingspartners: Verdiwel, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zuyd
Opdrachtgever/financier: Oranje Fonds

Doelen

  • Het bieden van een hoogwaardig aanbod van beroepsbijscholing, dat gericht is op de actuele beroepspraktijk, op ontwikkelingen in de nabije toekomst en dat goed aansluit op het beroepsonderwijs, voor een substantieel deel van de beroepskrachten.
  • Het vormen van een groeiend netwerk van sociaal-cultureel werkers, die met trots de kwaliteiten en resultaten van het werk uit kunnen dragen en die aan maatschappelijke initiatieven van groepen burgers en vrijwilligers toegang kunnen verschaffen tot onder andere het Oranje Fonds.

Aanpak

  • Vraagverkenning bij trendsetters en potentiële doelgroep
  • Opstellen ontwerpspecificatie voor het programma
  • Ontwikkelen programma in samenwerking met Hoge scholen
  • Organisatie, werving en selectie van deelnemers
  • Uitvoeren en monitoren
  • Evaluatie en bijstelling

Resultaten

De zomerscholen werden georganiseerd in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. Ook in 2013 krijgen de zomerscholen een vervolg in een conferentieoord op een centrale plek in Nederland.

'Ik voelde me erkend in het vak en mijn ambitie om nog beter te worden.' Madelon Bos, deelnemer vanuit Stichting Combiwel.

Zomerscholen geven een nieuwe impuls aan de professionalisering van jongerenwerkers, kinderwerkers, wijkprofessionals en ouderenwerkers. De Zomerschool is een intensief programma van één week, met actuele theorie en moderne beroepspraktijk. Onderlinge uitwisseling tussen deelnemers is daarbij erg belangrijk. Onder leiding van spraakmakende sprekers en begeleiders geeft de welzijnsprofessional nieuw elan aan zijn werk. Actieve werkvormen zoals rollenspellen, buitenactiviteiten, vaardigheidstrainingen en reflectieopdrachten wisselen elkaar af.

Het Oranje Fonds neemt de kosten voor de organisatie voor zijn rekening. Van de werkgever van de deelnemer vragen we een vergoeding  als bijdrage in de verblijfskosten.

Nieuwsgierig naar de zomerscholen? Bekijk het filmpje.


Meer informatie over de zomerscholen in 2013

Oranje Fonds

Contactpersonen

Els Meijsen.