Zorg en ondersteuning organiseren

Gemeenten krijgen door de decentralisaties te maken met een nieuwe groep burgers die bij hen aanklopt. Hoe gaat u dat organiseren? Hoe krijgt u helder wat deze mensen nodig hebben en nog zelf kunnen? Hoe zorgt u er met de beperkte middelen voor dat iedere burger de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft? En hoe organiseert u dat levensbreed?

Movisie ondersteunt gemeenten bij het organiseren van zorg en ondersteuning dicht bij de burgers. Hieronder een greep uit de kennis en ondersteuning die wij gemeenten bieden om dit vraagstuk te beantwoorden.

Vraagverheldering en toegang

De burger moet weten waar hij terecht kan met zijn ondersteuningsvraag. Tegelijkertijd wilt u als gemeente doeltreffend de vragen van burgers helder krijgen om passende ondersteuning te kunnen bieden waar nodig. Kortom: alles begint met goede vraagverheldering en toegang. Hoe u vraagverheldering en toegang kunt organiseren, leest u in het artikel Vraagverheldering en toegang in het sociale domein: aandachtspunten op een rij. Voor advies hierover neemt u contact op met: Anne-Marie van Bergen of Marjoke Verschelling.

Samen met Vilans heeft Movisie 7 tips geformuleerd voor vraagverheldering en toegang:

 1. Maak de toegang herkenbaar
 2. Ga voor het gesprek
 3. Laat de gespreksvoerder breed kijken
 4. Zorg dat de aanvrager niet alleen is
 5. Kijk naar het hele huishouden
 6. Geef de gespreksvoerder mandaat
 7. Zorg voor kwaliteit aan de voordeur

Sociale wijkteams

Een sociaal wijkteam is een manier om zorg en ondersteuning dicht bij burgers te organiseren. Op veel plaatsen willen gemeenten de eerste lijn versterken door de inzet van sociale wijkteams. Hoe kan een sociaal wijkteam er uit zien? Wat komt er kijken bij het inrichten van een team? Wat maakt een team effectief? En hoe kunt u de effecten monitoren? Movisie biedt advies-op-maat. Contactpersonen: Hilde van Xanten of Silke van Arum.

In het artikel Naar een succesvol sociaal wijkteam: dé blauwdruk bestaat niet leest u meer over de 7 uitgangspunten voor een sociaal wijkteam:

 1. Opzet sociaal wijkteam blijft maatwerk
 2. Eigenaarschap: een zo breed mogelijk draagvlak is vereist
 3. De burger als regisseur
 4. De professional als sleutelfiguur
 5. Heldere kaders
 6. Eenvoudig en dichtbij
 7. Reële verwachtingen 

Informele zorg en sociale netwerken

De transities vragen om een (nog) betere samenwerking met vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten. Die samenwerking is essentieel, juist nu we met elkaar de zorg en ondersteuning thuis zo lang mogelijk vorm geven. Lokale organisaties die op de één of andere manier met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers te maken hebben, zullen met elkaar deze zorg en ondersteuning moeten gaan afstemmen. Ook als gemeente hebt u daarin een rol. Hoe u dat aanpakt? Voor advies over samenwerking met vrijwilligers, mantelzorgers neemt u contact op met Roos Scherpenzeel, voor cliëntenparticipatie met Karin Sok. Kijk voor actuele kennis over deze onderwerpen in onze webdossiers informele zorg en cliëntenparticipatie én op de website zorgbetermetvrijwilligers.nl (een samenwerkingsproject van Vilans, Movisie en Fonds NutsOhra).

Ervaringen van klanten

Movisie ondersteunt de zes Dongemond-gemeenten – Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem – als procesbegeleider bij het co-creatietraject voor de transitie AWBZ/Wmo. Marian Janse, wethouder in Oosterhout: 'Movisie is een deskundige procesbegeleider, brengt veel inhoudelijke kennis mee over het onderwerp én heeft nuttige contacten in het land. De adviseurs brengen waardevolle voorbeelden in, waar wij van kunnen leren.'

Meer weten? Bel ons!

Hilde van Xanten, 030 789 21 67 of Anne-Marie van Bergen, 030 789 20 67 / 06 23 87 02 07