Movisies 1 - maart 2022

kort nieuws Redactioneel Ertoe doen Een goede vriend verhuisde naar een woonzorgcentrum. Hij legde mij uit waarom het thuis niet meer ging: ‘Ik heb 24 uurszorg nodig.’ Het verbaasde mij dat hij zich uitdrukte in dit jargon. Ik pelde zijn dagelijks leven met hem af. ‘Hoe lang slaap je?’ Dat was gemiddeld acht uur. ‘Dan blijft er dus nog zestien uur over. Wat doe je in die zestien uur?’ Hij brandde los: ‘Ik lees graag, ik luister naar klassieke muziek, ik kijk tv’. Er bleven nog zo’n tien uur per dag over. ‘Ik geniet van mijn vrouw en kinderen, ik ontvang graag vrienden, ga graag uit eten …’. De lijst breidde zich steeds verder uit, met allemaal activiteiten waarbij nauwelijks sprake was van een zorgbehoefte. Voor circa acht uur per dag ging het hem vooral om betekenisvol contact met dierbaren. Voor hen wilde hij ertoe blijven doen en dat was wederkerig. Zij wilden blijven genieten van zijn gezelschap. Wat resteerde was de hulp bij de dagelijkse douchebeurt en bij het toiletbezoek. Maximaal twee uur zorg per dag. De indicatie 24 uurszorg is nodig voor opname in een woonzorgcentrum. De vraag wat er écht toe doet voor de persoon in kwestie is daarvoor niet relevant. Het gesprek met Teun Toebes in deze Movisies (p. 4) raakte me. ‘Het leven in een woonzorgcentrum voelt als zorg’, zegt hij. ‘Er is geen tekort aan zorg, maar een tekort aan menselijkheid. De manier waarop we het systeem hebben ingericht veroorzaakt lijden.’ Het thema van deze Movisies is Informele zorg. In het proefschrift van Lilian Linders (p. 22) over informele zorg omvat dit begrip niet alleen mantelzorg door naasten maar ook de hulp door vrijwilligers of lotgenotengroepen. Ik vraag me echter oprecht af of we bij Movisie - door bij deze woordkeus aan te sluiten - niet in de val stappen om alles zorg te noemen. Dat is niet zonder risico. Door het kiezen van een begrip wordt iets gesuggereerd. En willen we dat eigenlijk wel? Andersom kunnen we - door het introduceren van nieuwe begrippen - met elkaar wel de focus verleggen. Van zorg naar welzijn. Van systeemdenken naar menselijkheid. Teun Toebes zegt het treffend: ‘De kern is zo eenvoudig. Het gaat erom dat je ertoe doet.’ Janny Bakker-Klein, bestuurder Movisie Participatielezing 2022: Tim ’S Jongers Noteer 25 maart 2022 in je agenda. Politicoloog Tim ’S Jongers, senior-adviseur voor de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) houdt dan de vijfde Participatielezing van Movisie. Tim ‘S Jongers streeft ernaar om de systeemwereld en de leefwereld van mensen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Zijn wens is dat iedereen kan leven in een land waar hij of zij zich ten volle kan ontplooien, naar eigen mogelijkheden en naar eigen wensen. Hij is vooral actief als het gaat om verschillen in de samenleving. Momenteel werkt hij aan een project over bestaansonzekerheid. Het boek ‘Gezichten van een onzeker bestaan’, waarin veertien mensen openhartig getuigen over een leven in bestaansonzekerheid, is de voorloper van dat advies. Kijk verder op rvs.nl De Movisie Participatielezing vindt voor de vijfde keer plaats. Afgelopen jaar verzorgde socioloog Thomas Kampen de lezing die door Van Gennep is uitgegeven als ‘De stofzuiger van Hanny’. Eerdere lezingen zijn gehouden door Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken in Tilburg en cultuur- psycholoog en publicist Jos van der Lans. Meer informatie: movisie.nl/participatielezing Movisie biedt startpakket voor kersverse gemeenteraadsleden Op woensdag 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Waar kom je als nieuw gemeenteraadslid voor te staan en hoe kan Movisie je met handvatten en kennis helpen? Amma Asante vertelt over haar eigen ervaringen als gemeenteraadslid en over het startpakket van Movisie voor gemeenteraadsleden: ‘Er komt veel op je af: uiteraard de installatie en daarna de fractievergaderingen, raadsvergaderingen, commissievergaderingen en het contact met bewoners en professionals. Het kan gebeuren dat je woordvoerder wordt op een voor jou bekend terrein, maar in de meeste gevallen is de kans reëel dat je woordvoerder wordt op een thema waar je niets of weinig over weet.’ Waarom dit startpakket? ‘Ik bedacht me hoe fijn het zou zijn als je een startpakket krijgt dat jou helpt bij mondelinge en schriftelijke vragen, bij fractievergaderingen, commissievergaderingen, begrotingsbehandelingen en bij het schrijven van raadsvoorstellen. Het is een informatiepakket waarin objectieve en actuele kennis centraal staat beschreven in klare taal. Zo’n pakket had mij destijds enorm geholpen toen ik in 1998 en 2002 lid werd van de gemeenteraad van Amsterdam. Het had mij veel hoofdpijn gescheeld en veel effectiever gemaakt.’ Meer informatie: movisie.nl/gemeenteraadsleden 2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=