Movisies 1 - maart 2022

weld en -discriminatie. Het is raadzaam om de antidiscriminatievoorziening te vragen specifieke aandacht te hebben voor discriminatie van LHBTI-inwoners. Ondersteun jongeren Natuurlijk is het ook voor LHBTI-jongeren belangrijk dat ze zich veilig en prettig voelen in hun gemeente. Hier ligt een taak voor de wethouder en de gemeente. De wethouder onderwijs kan met basis- en middelbare scholen in gesprek gaan over hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen. De gemeente kan onderwijsinstellingen steun en begeleiding aanbieden om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken. Ook kan zij activiteiten voor LHBTI-jongeren ondersteunen en bevorderen dat jeugdzorgmedewerkers, de jeugd-GGZ, jeugd- en jongerenwerkers voldoende expertise hebben. Steun kwetsbare LHBTI-inwoners Binnen de LHBTI-gemeenschap zijn er groepen die een grotere kans lopen om in een kwetsbare positie terecht te komen. Denk aan mensen van kleur, bi-culturele en religieuze LHBTI-personen en LHBTI-asielzoekers, -ouderen, mensen met een beperking, transgender, intersekse en bi+ personen. De gemeente kan zich extra voor hen inzetten waardoor zij zich veilig en prettig voelen. Dat kan door het ondersteunen van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen. Dat kan ook door aan de slag te gaan met de Nederlandse intersekse-verklaring. Verder kan de gemeente ervoor zorgen dat zorginstellingen LHBTI-vriendelijke en gendersensitieve zorg bieden, bijvoorbeeld met een Roze Lopercertificaat. Als er in de gemeente een asielzoekerscentrum is, kan de gemeente zich inzetten voor de veiligheid van LHBTI-asielzoekers. Nog een paar tips: vermijd op gemeentelijke formulieren onnodige sekseregistratie en zorg in gemeentelijke voorzieningen voor genderinclusieve toiletten. Vergroot de zichtbaarheid Als gemeente kun je laten zien dat je expliciet aandacht hebt voor LHBTI-inwoners. Een gemeente kan dat doen door evenementen te organiseren en te ondersteunen, door foto’s van LHBTI-personen te tonen in gemeentelijke folders, website en informatiemateriaal. Belangrijke LHBTI-dagen, zoals de Coming Out Dag op 11 oktober en de Internationale Dag tegen LHBTI-fobie op 17 mei zijn momenten waarop de gemeente de regenboogvlag kan hijsen. Ook de openbare ruimte kan worden ingericht met regenboogzebrapaden of andere symbolen. Meer informatie: movisie.nl/lhbti #WeBlijvenOnszelf In samenwerking met de gemeente Utrecht ontwikkelden COC Midden-Nederland en Art.1 Midden Nederland het meldplatform #WeBlijvenOnszelf. De initiatiefnemers willen hiermee het belang van melden benadrukken. Ze hopen dat hiermee beter inzicht ontstaat in de omvang van dit probleem, waardoor er nieuw beleid kan worden gemaakt. weblijvenonszelf.nl Zeeuwse stockfoto’s In de provincie Zeeland werkten ADB Zeeland en LHBT Netwerk Zeeland samen aan eigen LHBTI-stockfoto’s. Op deze manier willen ze het LHBTI-onderwerp dichterbij halen en in de Zeeuwse context plaatsen. Deze foto’s zijn vrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden met vermelding van de fotografe Marjolein Annegarn. lhbtnetwerkzeeland.nl Nederlandse intersekse-verklaring De gemeenten Utrecht, Den Haag en Amsterdam ondertekenden in 2021 de Nederlandse inter-sekseverklaring. Daarmee geven ze aan dat ze een betere stad willen zijn voor intersekse personen. Ze gaan nu aan de slag met zichtbaarheid, het ontwikkelen van een opleidings- en bewustmakingsprogramma, een kritische houding ten opzichte van medicaliserende instellingen, meer aandacht voor de behoeften van intersekse personen en het ondersteunen van initiatieven die intersekse-emancipatie bevorderen. nnid.nl SchoolsOUT SchoolsOUT is het Nijmeegse samenwerkingsverband van scholen, gemeente Nijmegen, GGD Gelderland-Zuid, COC Regio Nijmegen en Dito. Het biedt ondersteuning op maat aan scholen die aandacht willen schenken aan seksuele en genderdiversiteit. De aanpak is geschikt voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. schoolsoutweb.nl Regenboogstad Oss Sinds 2012 is de gemeente Oss actief om de positie van LHBTI-inwoners te verbeteren. In 2015 sloot de gemeente zich officieel aan als Regenboogstad. Oss organiseert zelf activiteiten, maar heeft in de gemeente ook veel partners die actief zijn op dit thema. Zij hebben hun acties binnen diverse domeinen vastgelegd in een uitvoeringsplan. oss.nl/regenboogstad 35

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=