Movisies 2023

Maar vaak staan formele regels goed handelen in de weg. Een tijd geleden had ik na vijf gesprekken een dusdanige vertrouwensrelatie met een mevrouw dat ze mij vertelde dat ze twee keer in de week in elkaar geslagen werd. Dat moet ik officieel melden bij Veilig Thuis. Zij gaan erheen, en wat denk je dat die vrouw zegt? ’Oh, er is niks aan de hand hoor.’ Dan ben ik haar kwijt en gebeurt er niks. Privacy is belangrijk, maar soms is wel uitwisselen van gegevens nog belangrijker Dat geldt ook voor de AVG. Privacy is belangrijk, maar soms is wel uitwisselen van gegevens nog belangrijker… en dat doen we dan ook gewoon. Mocht er een rechtszaak van komen, dan heb ik mijn verhaal wel klaar. Ik kan goed verdedigen waarom ik die keuze heb gemaakt. Wij combineren zorg en veiligheid, en daarom werkt het. Terwijl veel vraagstukken juist vooral vanuit veiligheid benaderd worden. Dus mensen die vanuit hun simpele wereldbeeld ministers bedreigen, krijgen te maken met een inval en politiegeweld. Terwijl deze bedreigingen vaak voortkomen uit heel andere frustraties dan echte politieke opvattingen. Die mensen voelen zich miskend of misdeeld. Daarom is de combinatie van werken vanuit zorg en veiligheid zo van belang. En ook in de praktijk moet die combinatie er zijn. Zorg en veiligheid liggen in elkaars verlengde.’ Niet gaan zitten wachten Van der Grijp: ’Het is heel goed dat steeds meer buurt- en wijkteams in de wijken zelf worden gestationeerd. Zo kunnen ze samenwerken met de formele en informele partners die daar actief zijn. Maar het zit voor een groot gedeelte ook in de persoon van de sociaal werker. Je moet ook gewoon durven doen, op huisbezoek gaan, lef hebben, niet te lang gaan zitten wachten. Buurtteams moeten kunnen beschikken over een soort pot haarlemmerolie waarmee ze dingen direct mogelijk kunnen maken. Ik had bijvoorbeeld te maken met een jochie dat weer ingeschreven moest worden bij school. Maar zijn legitimatiebewijs was al een paar jaar verlopen. Wij naar de gemeente, maar een legitimatiebewijs valt onder de ’algemene noodzakelijke kosten van het bestaan’ en daar moet je zelf voor reserveren. Hij was 16, dus zijn moeder had daarvoor moeten sparen. Van 40 euro leefgeld in de week… Die legitimatie en de pasfoto’s hebben wij toen maar betaald, en die jongen gaat nu weer naar school. Dit doen we bijvoorbeeld ook door iemand te helpen met het behalen van een heftruckcertificaat. Als dat werkt, moet je daar niet acht weken over gaan lopen steggelen en drie formulieren voor laten invullen, met als resultaat vaak een ronkende beschikking waarin je aanvraag wordt afgewezen.’ Actie-onderzoeken in buurten Van der Grijp: ’We werken op individueel niveau. Maar we merken ook dat er een kloof is ontstaan tussen overheid en burger in het algemeen. Daarom doen we ook actie-onderzoeken in wijken en buurten. Wij zijn goed in het wekken van vertrouwen, ook omdat we doen wat nodig is. Een x aantal weken duiken we een wijk in, waar we spreken met bewoners, met ondernemers en met sleutelfiguren van allerlei organisaties. Zo halen we het beeld op van wat mensen uit de wijk zelf belangrijk vinden.’ Bij verantwoordelijkheid nemen hoort handelen − zo nodig buiten de regels om Rakhorst: ’Wij halen in ons onderzoek de sleutelfiguren eruit. We nemen hen serieus en koppelen hen direct aan de gemeente. Dit is echt een andere werkwijze dan bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op theorie en uitgevoerd met enquêtes en checklijsten. De resultaten daarvan komen vaak op de stapel terecht.’ Van der Grijp: ’Wij doen duidelijk actie-onderzoek. Dat betekent dat we meteen aan de slag gaan als we geconfronteerd worden met trauma’s en andere problemen. Voor ons is dat part of the deal met de opdrachtgevers, anders beginnen we er niet eens aan. De mensen die we in ons actie-onderzoek tegenkomen, willen we direct kunnen bedienen, bijvoorbeeld door voor passende hulp te zorgen.’ Rakhorst: ’Al tijdens het lopende onderzoek van zestien weken beginnen we met de overdracht naar de gemeente. Dus voordat onze eindrapportage er is, lopen er al hulp- en andere trajecten. En ook na ons onderzoek verandert er iets. Zo is er in een gemeente waar we pas actief zijn geweest een interventiespecialist aangesteld. Die is meteen de wijk in gegaan en heeft ons netwerk overgenomen.’ Van der Grijp: ’Gemeenten zijn vaak best traditioneel. Ze maken beleid zonder dat ze, zwart-wit gezegd, echt in gesprek zijn geweest met de inwoners. Gelukkig zien we nu dat gemeenten daar weer een beetje van aan het terugkomen zijn en dan laten ze ons zo’n wijk in duiken. In onze stichting reserveren we middelen om direct iets te kunnen doen als dat nodig is. We kwamen bijvoorbeeld bij een gezin waar al dertig hulpverleners bij betrokken zijn geweest zonder dat er echte resultaten waren geboekt. Wij willen dan direct samen met mensen uit het gezin boodschappen kunnen doen als de koelkast leeg is. Voordat we het over de achterliggende problemen gaan hebben. Geen hogere wiskunde volgens mij, maar in de meer formele hulpverlening niet erg gebruikelijk.’ 24 uur per dag bereikbaar Rakhorst: ’Veel mensen in de sociale sector hebben het gevoel dat ze geen handelingsruimte hebben, dat er geen ruimte is in de wet- en regelgeving. Maar die is er wel. Je kunt verantwoordelijkheid hebben, maar je moet ook verantwoordelijkheid nemen. En bij verantwoordelijkheid nemen hoort handelen − zo nodig buiten de regels en procedures om. Dat gebeurt eigenlijk veel te weinig, terwijl we merken dat daar bestuurlijk best ruimte voor is. Overal waar wij werken, krijgen we ruimte. Wat wij proberen, is er tijdelijk onvoorwaardelijk te zijn Wij werken vanuit ons hart en zijn, als dat nodig is, voor alle cliënten 24 uur per dag bereikbaar. Maar ze bellen nooit, vooral omdat ze weten dat ze kunnen bellen. Dat geeft rust, en ze snappen zelf ook wel dat ze ons alleen moeten storen als het echt niet anders kan. Veel sociaal werkers gaan om 22

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=