Movisies 2023

Betere toegang hulp en ondersteuning Wil je als gemeente de toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners verbeteren? Dan is het cruciaal om het perspectief van de inwoner hierin mee te nemen. Maar hoe doe je dat, wanneer kan dat, met welke inwoners en hoe bereik je die? Movisie verzamelde in het Verbetertraject Toegang verschillende tools en aanpakken die je hierbij kunnen helpen. In de toolbox Samen met inwoners werken aan een betere toegang vind je onder meer gespreksmethoden, (online) peilingen en veranderaanpakken. Bedoeld om in te grasduinen en om inspiratie op te doen. Zeggenschap en betrokkenheid inwoners Een effectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken vraagt betrokkenheid en zeggenschap van inwoners. Want alleen met hun stem, invloed, ervaringskennis en initiatieven is het mogelijk om te komen tot werkende oplossingen met draagvlak. Hoe versterk je zeggenschap en betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering? Gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgercollectieven zoeken naar goede antwoorden op die vraag. Movisie ontwikkelde de afgelopen jaren een breed palet aan instrumenten om te komen tot een effectievere aanpak van sociale vraagstukken. Expertisepunt Basisvaardigheden Nederland heeft 2,5 miljoen laaggeletterden, van wie 2,1 miljoen mensen ook laaggecijferd zijn. Vaak hebben zij daarnaast moeite met digitale vaardigheden. In het Expertisepunt Basisvaardigheden, een samenwerking tussen Movisie en Stichting Lezen en Schrijven, komen kennis, kunde en netwerk op het gebied van basisvaardigheden samen. Het Expertisepunt is er voor iedereen die mensen helpt bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Om samen eraan te werken dat iedereen kan meedoen in de samenleving. KIS – Kennisplatform Inclusief Samenleven In Nederland wonen veel mensen die verschillen in etniciteit, cultuur en religie. Dat biedt kansen, maar brengt soms ook spanningen met zich mee. Hoe vormen we met elkaar een stabiele gemeenschap waarin ruimte is voor verschillen? Kennisplatform Inclusief Samenleven, een samenwerkingsproject van Movisie en het Verwey-Jonker Instituut, doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. En deelt deze informatie actief met beleidsmakers bij gemeenten en andere overheden, politici, professionals bij maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties en in het bedrijfsleven. Movisie Academie Movisie biedt actuele kennis aan voor leerprocessen van professionals in beleid en uitvoering in het sociaal domein. Je vindt een divers aanbod aan online trainingen via de Movisie Academie. Meedoen is simpel. Wil jij een online cursus volgen? Bijvoorbeeld om jouw kennis over polarisatie te vergroten, meer te leren over het ondersteunen van lhbti+ personen of om tips te verkrijgen om het gesprek over huiselijk geweld aan te gaan met jouw cliënten? Registreer je eenmalig, daarna krijg je toegang tot alle gratis cursussen. Scan de QR-code om meer te lezen over onze activiteiten. 33

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=