Movisies 2023

Tekst: Annemiek Onstenk | Foto’s: MacSiers Imaging Stichting Ik Wil is een bewonersinitiatief in Eindhoven. Met een inloop, dagbesteding en activiteiten. ’Mensen ontmoeten elkaar, we willen dat zij zich welkom en veilig voelen’, zegt Esra Altmis, medeoprichter en een van de drijvende krachten achter Ik Wil. De stichting activeert mensen om zelf iets bij te dragen. Ik Wil geeft structuur aan de levens van mensen in kwetsbare omstandigheden en bevordert hun zelfredzaamheid. Ook worden mantelzorgers ontlast. ’Men luisterde naar me en ik kreeg praktische hulp’, zegt een buurtbewoner. ’Er waren zoveel dingen die ik niet wist of begreep. Door de ondersteuning van Ik Wil weet ik nu waar ik terechtkan.’ Ontwikkeling Ik Wil biedt verschillende activiteiten en cursussen, die worden gefinancierd door de gemeente Eindhoven, waaronder de basisdagbesteding voor zestig deelnemers per week. Buurtbewoners kunnen er digitale vaardigheden leren, lessen Nederlands, Engels, naaien of schilderen volgen en verbindend leren communiceren. De trainingen worden gegeven door vrijwilligers en betaalde krachten. ’Bij de activiteiten staat zelfontwikkeling centraal’, zegt Leyla Kalender, medeoprichter en bestuurder van Ik Wil. ’Ze bieden niet alleen zingeving en dagstructuur. Mensen ontdekken er hun talenten. Ook doen zij werknemersvaardigheden op om een eventuele volgende stap te zetten, naar vrijwilligerswerk, studie of arbeidsparticipatie. Mensen krijgen inzicht in hoe ze weer mee kunnen doen in de samenleving.’ ’We zoeken naar activiteiten waar mensen goed in zijn’, vult Esra Altmis aan. ’Zoals ondersteunen bij het inloopspreekuur, een yoga-activiteit voor buurtbewoners of meehelpen koken tijdens de ramadan.’ Wederkerigheid De stichting richtte zich aanvankelijk op alle wijkbewoners. Iedereen mag meedoen, iedereen hoort erbij, staat op de homepage van stichtingikwil.nl. In de praktijk bezoeken vooral vrouwen met een migratieachtergrond of een verleden als vluchteling Ik Wil. Hoewel alle buurtbewoners en mannen welkom zijn, zijn vrouwen met een migratieachtergrond nu expliciet de doelgroep. Zoals een vrouw die erg geïsoleerd leefde en dankzij Ik Wil nieuwe mensen leerde kennen. ’Ik voel me minder eenzaam en weet me geholpen. Ik ben meer mens geworden.’ Ze wil zelf graag iets bijdragen, maar weet nog niet wat ze kan doen. Wederkerigheid is belangrijk bij Ik Wil. Esra Altmis: ’Mensen willen iets terug doen, bijvoorbeeld een huiskamerdienst draaien of schoonmaken bij Ik Wil. Ze helpen elkaar ook onderling. Zo ruimde een groepje bewoners samen de tuin op van iemand wier dochter ging trouwen.’ Dergelijke werkzaamheden versterken de eigenwaarde van vrijwilligers en hun gevoel van gelijkwaardigheid. Van vrijwilligerswerk naar (arbeids) participatie Mensen kunnen bij Ik Wil verschillende soorten vrijwilligerswerk doen. Zoals zelf activiteiten organiseren, activiteiten van anderen ondersteunen, meehelpen in de huiskamer, klussen in het gebouw, taalles geven of taalmaatje worden. De ambitie is mensen voor te bereiden op participatie. Esra: ’We investeren veel in de vrijwilligers. We geven trainingen, inspireren hen een opleiding te beginnen en bieden informatie. We rusten hen toe op betekenisvol deelnemen in de samenleving, bijvoorbeeld als betaald vrijwilliger. De ’ontvangers’ van onze vrijwilligers, zoals zorgorganisaties, vragen we hun een beroepsopleiding te bieden en/ of de kans op een betaalde baan.’ WIJKPROJECT Bewonersinitiatief in Eindhoven ’We willen bijdragen aan een inclusievere samenleving’ Ik Wil hoopt een proces van bewustwording, zingeving en gelijkwaardigheid op gang te brengen. Ook kennisontwikkeling en het delen van expertise over bijvoorbeeld diversiteit behoren tot de activiteiten. ’We willen bijdragen aan een inclusievere samenleving.’ Een aantal vrijwilligers ontvangt een vergoeding voor hun inzet. Ik Wil bereikt wijkbewoners in kwetsbare situaties en bevordert hun zelfredzaamheid Herstel Met gezellige huiskamer, keuken, een ruilwinkel, het inloop spreekuur en altijd een luisterend oor is Ik Wil een laagdrempelige plek in de wijk. Ik Wil biedt ook basisdagbesteding, een Wmo-voorziening zonder indicatie. Zo bereikt Ik Wil wijkbewoners in kwetsbare situaties. Zij komen uit hun isolement en hebben de mogelijkheid te herstellen. Een volgende stap kan zijn een cursus volgen of meedoen aan activiteiten. Esra Altmis: ’We investeren veel in de vrijwilligers. We geven trainingen, inspireren hen een opleiding te beginnen en bieden informatie.’ 5

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=