Movisie Uitvoering: bouwstenen

Bij de aanpak van Movisie Uitvoering gaat het om maatwerk. Movisie Uitvoering bestaat uit vier bouwstenen. Het samenspel tussen de verschillende bouwstenen draagt bij aan een duurzame verandering. Op basis van de vraag in een gemeente maken we een offerte op maat.

Bouwsteen 0: Verkennend gesprek 

In een gesprek verkennen we samen de situatie en de lokale ondersteuningsbehoefte. Bij een lichte vraag wijzen we je direct op onze body of knowledge: vrij beschikbare en direct toepasbare kennis die aansluit bij het desbetreffend vraagstuk. Is er behoefte aan meer ondersteuning? Dan gaan we in gesprek over de mogelijkheden van een kennispartnerschap, participatief onderzoek of anderzins, altijd met onze leidende principes als basis. Dit verwerken we in een offerte op maat. 

Bouwsteen 1: Kennispartnerschap 

Heb je behoefte aan meer kennis en expertise op maat? Dan bieden we een kennispartnerschap aan. We kijken samen op welke manier we deze kennis kunnen bieden. Bijvoorbeeld door kennis van wat werkt, bij verschillende sociale vraagstukken, in te brengen in werkgroepen, overlegtafels of bijeenkomsten. We nemen de rol van onafhankelijke kritische vragensteller en brengen wat werkt kennis in om leerprocessen te versnellen. 

Ook verhalen en perspectieven vanuit inwoners over hoe ze de ondersteuning vanuit gemeenten ervaren bieden een goede spiegel en kunnen zo de veranderbereidheid vergroten. Movisie Uitvoering biedt deze ervaringskennis aan op verschillende manieren. Met het werken volgens verschillende participatieve methoden (bijvoorbeeld het participatiewiel), of door de theatervoorstelling ‘Kan ik iets voor je doen’ wordt de leefwereld van inwoners voelbaar gemaakt en wordt je als toeschouwer gestimuleerd om te reflecteren op je eigen handelen.  

Bouwsteen 2: Maatwerkinterventie 

Als burgemeester of wethouder kun je te maken krijgen met een vastgelopen situatie rond een persoon of gezin in jouw gemeente. Dan kan Movisie Uitvoering gericht op de specifieke casus een interventieprofessional inzetten en samen met gemeentelijke en/of sociale professionals en andere betrokkenen zorgen voor een aanpak waarbij niet alleen de mens (of het gezin) om wie het gaat weer een duurzaam perspectief wordt geboden, maar die ook de gemeente en de samenwerkingspartners ondersteunt om de eigen werkwijze zo in te richten, dat doen wat nodig is ook in vergelijkbare situaties weer mogelijk wordt. 

Bouwsteen 3: Participatief wijkonderzoek 

Heb je als  burgemeester of wethouder te maken met een complex samenlevingsvraagstuk op buurt- of wijkniveau? Ook dan kan je een beroep doen op Movisie Uitvoering. Movisie biedt menskracht om actief mee te werken in de uitvoering van de gemeente. Hoe? Dat stemmen we samen af, in ieder geval altijd vanuit de leidende principes als richtlijn voor ons handelen. Ook in deze situaties maken wij gebruik van de inzet van lokale (sociale) professionals, interventieprofessionals en onderzoekers. Afhankelijk van de vraag komen we samen in actie. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen wat er speelt en aan de slag te gaan met de aanpak van acute problemen en onderliggende vraagstukken. Mede op basis van wat wordt opgehaald in de betreffende buurt of wijk maakt Movisie een analyse van de situatie en wat de gemeente te doen staat om te komen tot een duurzame verandering. Dit koppelen we terug in een handzame presentatie waarmee je verder aan de slag kan. 

Bouwsteen 4: Lerend netwerk

Ben je als ambtenaar met een Movisie Uitvoering een maatwerkinterventie, een kennispartnerschap, een participatief onderzoek of een ander traject gestart? Dan ben je onderdeel van een lerend netwerk. We voeden je met kennis en vragen je om jouw ervaringen met andere gemeenten te delen. Wil je meer verdieping? Dan bestaat de mogelijkheid om Associate Member van Movisie te worden of om deel te nemen aan lerende netwerken rondom actuele sociale vraagstukken.