Movisie Uitvoering: financiering

Omdat de aanpak van Movisie bestaat uit maatwerk zal ook voor elk traject een offerte op maat gemaakt worden.

Kosten van de inzet van een maatwerkinterventie en de daaraan verbonden kennisdeling door Movisie variëren naar rato van de ernst van de problematiek en kunnen grotendeels worden gedekt vanuit de reguliere gemeentelijke middelen voor interventies op casusniveau.

Voor de financiering van participatief wijkonderzoek wijzen we je op de mogelijkheden van de Maatwerkregeling, de Brede SPUK-gelden en Rijksprogramma’s zoals Preventie met gezag en het Landelijk Programma voor Leefbaarheid en Veiligheid. Uiteraard kunnen we met je meelezen en adviseren bij het opstellen van het visieplan (eind september indienen) voor de brede SPUK-gelden.