Transitiearena: Waardevol werk

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk

De transformatie naar een inclusieve arbeidsmarkt is nog steeds in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk krijgen een nieuwe invulling. Diverse manieren van simpel switchen tussen vormen van werk worden omarmd. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. Het is nu tijd voor leren van het oude, experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen en uitdagingen op te lossen. Op 15 mei 2024 is er weer een Transitiearena Waardevol Werk in The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. De werkwijze van Elliz in Company wordt uitgelicht en we horen meer over het Werkcentrum in regio Amersfoort.

Thema’s die tijdens de transitiearena aan de orde komen: 

 • Co-creatie: hoe kom je tot een goed lokaal samenspel en samenwerking met alle betrokken partijen? 
 • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbindt je verschillende domeinen, wetten en budgetten? 
 • Inclusie: hoe geef je inclusie vorm en werk je vanuit vraag en perspectief van de deelnemer? 
 • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel werken aan duurzame, positieve verandering? 
 • Hoe kun je op dit thema een lerende gemeente of organisatie zijn? 

Wat gaan we doen? 

We leiden de bijeenkomst in met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en vervolgens in groepen uiteen om verder te verdiepen en uit te wisselen. We sluiten af met een netwerklunch. 

 • 09:30-10:00 uur Inloop met koffie en thee 
 • 10:00-10:30 uur Aftrap
 • 10:30-11:15 uur Delen van inspirerende praktijkverhalen 
 • 11:15-12:30 uur Verdieping aan tafels 
 • 12:30-12:45 uur Terugkoppeling en vooruitblik 
 • 12:45-13:30 uur Afsluitende lunch 

Praktijkvoorbeelden

Elliz in Company

In deze sociale en duurzame textiel-werkplaats werken diverse mensen onder begeleiding aan bijzondere textielproducten, zoals herinneringsdekens, troostknuffels of vlaggenlijnen. In de naastgelegen winkel worden de producten verkocht. 

Werkcentrum regio Amersfoort

De nieuwe regionale werkcentra vormen een cruciale hub voor gemeenten om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te dichten. Met een groeiende behoefte aan arbeidskrachten en groepen in een kwetsbare positie die nog steeds aan de zijlijn staan, bieden deze centra een gestroomlijnde toegang tot ondersteuning voor zowel werkzoekenden als vacaturehouders. Door het 'no wrong door'-principe te omarmen, waarbij elke persoon de juiste begeleiding krijgt, streven deze centra naar efficiëntie en effectiviteit in dienstverlening. Ze integreren verschillende uitvoeringsdiensten en vereisen nauwe samenwerking tussen overheidsinstanties, het UWV, onderwijsinstellingen en werkgevers om optimaal te functioneren en maximale voordelen te bieden aan alle betrokken partijen. Wim Mol, coördinator van het Werkcentrum, zal hier meer over vertellen. 

Wat is de transitiearena?

Het is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Het bijeen brengen van verschillende perspectieven: aanbieders, deelnemers, cliënten, beleidsmakers, onderzoekers, staat centraal. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden.

Onder de loep

Heb jij ook een mooi (lokaal) praktijkvoorbeeld? En wil je deze volgende keer onder de loep nemen, meer bekendheid geven, kijken waarom het goed werkt en juist ook de dingen bespreken die minder goed gaan? Meld jouw praktijkvoorbeeld aan door een mail te sturen naar Roos van Schaijk (r.vanschaijk@movisie.nl). Elk praktijkvoorbeeld presenteert zich kort (max. 15 minuten) waarbij het praktijkvoorbeeld, de vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen geschetst worden.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand formulier. We hopen je op de transitiearena te zien! Graag ontvangen we een afmeldbericht als je onverhoopt toch niet deel kan nemen via evenementen@movisie.nl

Transitiearena Waardevol werk 15 mei 2024