Relatieblad Movisies

Movisies is het relatieblad van Movisie voor het sociaal domein. Het magazine met inmiddels 12.000 abonnees bevat onderwerpen waarmee jij je dagelijks bezighoudt. In elk nummer spreken we experts uit de praktijk en bekijken we relevant onderzoek en nieuws uit het sociaal domein. Movisies verschijnt drie keer per jaar en een abonnement is gratis.

 

Neem een gratis abonnement

Ja, ik wil Movisies ontvangen

* Zijn je gegevens veranderd, geef dat dan door via het adreswijzigingsformulier. Wil je het blad niet meer ontvangen? Meld je dan af via het opzeggingsformulier.

Laatste editie

Het thema van de nieuwste editie van Movisies is: Leefbaarheid en veiligheid. In verschillende artikelen duiken we dieper in op dit thema en geven we handreikingen om leefbaarheid en veiligheid te bevorderen.

Over het thema schrijft Janny Bakker-Klein in het redactioneel: ‘Leefbaarheid en veiligheid, het zijn woorden die voelen als een basis voor een gelukkig bestaan. Maar ongetwijfeld roepen die woorden bij u weer andere beelden op dan bij mij. Radboud Engbersen en Silke van Arum geven in deze Movisies vanuit Movisie een introductie op het thema leefbaarheid en veiligheid. Zij bieden u ook alvast een doorkijkje op wat volgt in dit themanummer van Movisies, waarin vanuit verschillende perspectieven kennis over het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid wordt aangereikt. Eén ding is mij daaruit bijgebleven: “We moeten het samen doen.”'

In de introductie schrijven Radboud Engbersen en Silke van Arum: ‘Afgelopen 10 jaar is er in Nederland veel veranderd als het gaat om het werken aan leefbare wijken in Nederland. Na een intensief wijkenbeleid en de zogenaamde krachtwijken kwam vanaf 2012 de wijkvernieuwing tot stilstand, onder druk van de economische crisis en een andere politieke wind. De aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid van wijken verslapte. Nu heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met zijn programma Leefbaarheid en veiligheid beide thema’s nieuwe beleidsimpulsen gegeven. En ook Movisie heeft sinds kort een team Leefbaarheid.’

In dit nummer onder andere:

Bekijk hier alle online artikelen uit Movisies

En nog veel meer! Na het lezen van deze Movisies ben je weer op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Blader door de online versie

Download Movisies 2021-3

 

 

Eerder verschenen edities