Relatieblad Movisies

Movisies is het relatieblad van Movisie voor het sociaal domein. Het magazine met inmiddels 10.000 abonnees bevat onderwerpen waarmee jij je dagelijks bezighoudt. In elk nummer spreken we experts uit de praktijk en bekijken we relevant onderzoek en nieuws uit het sociaal domein. Movisies verschijnt drie keer per jaar en een abonnement is gratis.

 

Neem een gratis abonnement

Ja, ik wil Movisies ontvangen

* Zijn je gegevens veranderd, geef dat dan door via het adreswijzigingsformulier. Wil je het blad niet meer ontvangen? Meld je dan af via het opzeggingsformulier.

Laatste editie

Het thema van de laatste editie van Movisies is ‘Leefbaarheid in kwetsbare wijken’. Over het thema schrijft Janny Bakker-Klein in het redactioneel: ‘De enorme schok die de Covid-19 crisis in ons land teweegbracht, was aanvankelijk vooral medisch en economisch van aard. Intussen wordt de sociale impact van de crisis in toenemende mate zichtbaar en ontstaan er tal van initiatieven om de gesignaleerde problemen het hoofd te bieden. Dat is broodnodig, want veel problemen van mensen, zoals werkloosheid, armoede, schulden, huiselijk geweld, sociale uitsluiting en segregatie woeden al heel lang als een veenbrand onder de oppervlakte.

Het risico bestaat dat we doorschieten in een hulpverleningsreflex waarvan we weten dat die de samenleving uiteindelijk niet echt verder brengt. Adviseur Emmylou Aben (p.17) verwoordt dit heel treffend: ‘we zijn als samenleving heel goed in repareren, maar waarom moet er eerst iets stuk?’ Waar het om gaat is dat we beginnen bij de veerkracht die er in de samenleving is, óók in kwetsbare gezinnen en in kwetsbare wijken. In deze Movisies zien we veel mooie voorbeelden van deze veerkracht. En of het nu om wijken van grote steden als Den Haag, Utrecht of Rotterdam of Zaanstad gaat, of in middelgrote gemeenten als Barneveld; overal waar gemeenten aan weten te sluiten bij de logica van hun inwoners, bij wat zij belangrijk vinden in hun gewone dagelijks leven, voor hun kinderen, hun werk, hun buurt, daar zien we dat mensen zichzelf en elkaar gaan helpen.’

In dit nummer onder andere:

Bekijk hier alle online artikelen uit Movisies

En nog veel meer! Na het lezen van deze Movisies ben je weer op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Blader door de online versie

Eerder verschenen edities