MOVISIES, relatiemagazine voor het sociaal domein

MOVISIES is het gratis relatiemagazine van Movisie. Het tijdschrift met ruim 12.000 abonnees gaat over onderwerpen waarmee jij je dagelijks bezighoudt. In elk nummer besteden we aandacht aan relevante ontwikkelingen in het sociaal domein. Je leest artikelen van en over deskundigen uit praktijk en wetenschap van binnen en buiten Movisie.

Neem een gratis abonnement

Ja, ik wil MOVISIES ontvangen

* Zijn je gegevens veranderd, geef dat dan door via het adreswijzigingsformulier. Wil je het blad niet meer ontvangen? Meld je dan af via het opzeggingsformulier.

Meest recente editie

Het digitale magazine van september 2023 gaat over het werk van Movisie. Door samen met de praktijk te leren van wat werkt, kunnen we onze missie realiseren om te komen tot duurzame, positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. We werken vanuit drie kennisbronnen: wetenschappelijke en professionele kennis en kennis gebaseerd op ervaringsdeskundigheid. Daarmee kunnen ook anderen hun voordeel doen en kunnen we leerprocessen versnellen.

Ouderenzorg

In deze editie interviewen we Marleen Goumans, lector Samenhang in de Ouderenzorg en directeur bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam: ‘Het verpleeghuis moet veel meer deel van de buurt zijn en de samenwerking en afstemming tussen zorg en welzijn moet vanzelfsprekender.’

Jongerenwerk

De verborgen ethische kanten van jongerenwerk komen aan de orde in een artikel van twee Scheveningse jongerenwerkers en een onderzoeker van de Haagse Hogeschool. ‘Jongerenwerkers hebben geen noodknoppen, mochten er boze en bewapende jongeren verhaal komen halen.’

Bestaanszekerheid

En verder vind je onder meer een artikel over bestaanszekerheid met de veelzeggende titel ‘Wil jij armoede en schulden beter begrijpen’, een opiniërend stuk over seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk, een interview over de inzet van ervaringsdeskundigheid bij armoedebestrijding in Rhenen en een visiestuk over intersectionaliteit en inclusief beleid. 

Naar het digitale magazine MOVISIES


Movisies september 2023 voorpagina

 

Eerder verschenen edities
 

Bekijk hier de online artikelen uit eerdere MOVISIES