Relatieblad Movisies

Movisies is het relatieblad van Movisie voor het sociaal domein. Het magazine met inmiddels 10.000 abonnees bevat onderwerpen waarmee jij je dagelijks bezighoudt. In elk nummer spreken we experts uit de praktijk en bekijken we relevant onderzoek en nieuws uit het sociaal domein. Movisies verschijnt drie keer per jaar en een abonnement is gratis.

Neem een gratis abonnement

Ja, ik wil Movisies ontvangen

* Zijn je gegevens veranderd, geef dat dan door via het adreswijzigingsformulier. Wil je het blad niet meer ontvangen? Meld je dan af via het opzeggingsformulier.

Laatste editie

Het thema van de laatste editie van Movisies is ‘Samenleven op afstand’. Over het thema schrijft Janny Bakker-Klein in het redactioneel: 'Gezondheid is veel meer dan alleen de afwezigheid van een virus. Ook verlies van eigen regie, eenzaamheid, angst en gebrek aan zingeving maakt mensen ziek. Er is een bredere kijk op de kwaliteit van leven en samenleven nodig. Maar we gaan het niet alleen redden met een bredere kijk. Het valt mij op dat er in deze Movisies eigenlijk grote overeenstemming is over dat in onze samenleving fundamentele wijzigingen nodig zijn om de sociale gevolgen, ook op de langere termijn, het hoofd te bieden. Als we blijven doen wat we altijd al deden, dan zullen mensen die altijd al kwetsbaar waren nog harder getroffen worden.

In mijn gesprek met Arjo Klamer (p. 18) spreekt ook hij de hoop uit dat de coronacrisis een resetknop heeft ingedrukt. En dat het daarmee mogelijk wordt om weer opnieuw te bedenken waar het om gaat in het leven en in het samenleven. Ik zie een soort wederopbouw voor me, met een vastberadenheid zoals we die na de Tweede Wereldoorlog ook in dit land hebben gezien. Hopelijk slagen we erin om alle verschillende groepen mensen in onze samenleving daaraan ook echt te laten meedoen. Alleen dan kan deze crisis voor ons allemaal, óók voor mensen in een kwetsbare positie, leiden tot duurzame, positieve verandering!'

In dit nummer onder andere:

En nog veel meer! Na het lezen van deze Movisies ben je weer op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Blader door de online versie

Eerder verschenen edities