Disclaimer

Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van Movisie. Overname van informatie van de website is toegestaan onder voorwaarde van de bronvermelding: © Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

Movisie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Movisie worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Movisie heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Reacties

Het staat de redactie van deze website vrij om reacties te modereren of te verwijderen, indien nodig. De volgende regels worden hierbij gehanteerd:

  • Reacties die in strijd zijn met de wet worden verwijderd. Dit geldt met name voor Artikel 1 uit de grondwet (Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan').
  • Reacties hebben inhoudelijke betrekking op het geplaatste blog of artikel
  • Reacties dragen bij aan de kennisverspreiding en/of debat

 

Movisie, 2017