Disclaimer

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

De personen op de foto’s zijn meestal model en hebben in dat geval geen relatie met de tekst of het onderwerp.

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van Movisie.

Overname van informatie

  • Overname van tekst van Movisie.nl of uit Movisie publicaties is toegestaan onder voorwaarde van bronvermelding: © Movisie, Utrecht, xxxx (jaartal). 
  • Overname of hergebruik van afbeeldingen, foto’s of illustraties van Movisie.nl, Movisie websites of uit Movisie publicaties is niet toegestaan.
  • Infographics mogen gebruikt worden met bronvermelding: © Movisie, Utrecht, xxxx (jaartal) en de directe link naar de infographic op Movisie.nl.
    Let op: De infographic mag alleen in zijn geheel overgenomen worden: de infographic mag niet bijgesneden worden; er mogen geen losse elementen uit de infographic gebruikt worden; de infographic of tekst mag niet aangepast worden.

Movisie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, uit foutieve of onrechtmatige overname van content of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Movisie worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Movisie heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Movisie, 2024