Over Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. We ondersteunen, adviseren en werken samen met maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk en toegesneden op het vraagstuk en op de organisatie.

Nederland is een welvarend land, waar de meeste mensen gelukkig zijn en zich goed kunnen redden. Toch kampen we met sociale vraagstukken, zoals eenzaamheid, armoede en schulden, een toenemende kloof tussen hoog- en laag opgeleiden, radicalisering, discriminatie… Iedereen kan door allerlei oorzaken in een kwetsbare positie terechtkomen. Hoe eenvoudig dat soms gaat, zo taai is het vaak om die kwetsbaarheid te verminderen of de gevolgen ervan te verzachten. Dat is wél precies wat Movisie drijft. We willen met de doelgroep zelf, de mensen om hen heen en professionals ontdekken wat in de praktijk aantoonbaar het beste werkt om kwetsbaarheid te voorkomen én de negatieve gevolgen ervan te verminderen. Daarom is Movisie hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

 

Kwaliteit zonder winstoogmerk

Movisie heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarvoor hebben we een kwaliteitssysteem dat sinds 2011 voldoet aan de ISO9001-normering.
Bekijk ook onze beleidsverklaring

Sinds 2016 staat onze handtekening onder de Charter Diversiteit waarmee we toezeggen om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. We werken zonder winstoogmerk.

Hoe werken wij?

Samen met de praktijk en het beleid ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen die kennis toe. Onze rol daarbij is om kennis in te brengen in leerprocessen van overheden en professionals en te leren van zowel het proces als de inhoudelijke uitkomsten.

Movisie werkt ook samen met verschillende landelijke kennisinstituten aan opgaven die breed in het sociaal domein aan de orde zijn in het KAMZO. Het KAMZO staat voor de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO). Naast Movisie zijn deze kennispartners aangesloten: Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Vilans, Pharos en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Ook de Werkplaatsen Sociaal Domein zijn hierbij aangehaakt.

Verder lezen

Bewezen methoden
Op zoek naar methoden die zich in de praktijk hebben bewezen? Ga dan naar de databank Effectieve sociale interventies. Bekijk ook onze Weten wat werkt-dossiers. Deze dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur.

Meer weten?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Of neem een abonnement op ons gratis relatiemagazine Movisies.