Over Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Het sociaal domein verandert voortdurend. Dit zorgt voor andere verhoudingen tussen overheid, professionals en burgers. Zij hebben behoefte aan kennis die werkt in een veranderende samenleving. Samen met onze partners uit het sociaal domein bieden wij praktijkgerichte onderzoeken en oplossingen aan. Onze ervaring halen we op én passen we toe in de praktijk. Dit maakt onze adviezen beproefd en toegesneden op diezelfde praktijk. Zo zorgen we ervoor dat jouw werk maximale impact heeft en investeren we samen in de kracht en onderlinge verbinding van burgers.

Jaarbericht 2017
Wil je snel op de hoogte zijn van onze werkzaamheden in 2017? Lees dan ons jaarbericht 2017. Daarin aandacht voor onze thema's, een beknopte weergave van de cijfers, en alles over onze organisatie.
www.movisie.nl/jaarbericht2017

Advies

Spelers uit het sociaal domein kunnen bij onze specialisten terecht voor advies. Bijvoorbeeld over het verbeteren van de (sociale) veiligheid of het stimuleren van eigen kracht bij cliënten.

Voor wie?

We ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.

Trainingen, onderzoeken en meer

Ons werk moet iets teweegbrengen. Wij bieden daarom toepasbare kennis, advies en oplossingen toegesneden op de doelgroep. Bijvoorbeeld in de vorm van trainingen, onderzoeken of methoden. Wij vinden dat kennis voor iedereen beschikbaar moet zijn. Op deze website vind je daarom praktijkvoorbeelden, tools, verdiepende artikelen en publicaties.

Bewezen methoden
Op zoek naar methoden die zich in de praktijk hebben bewezen? Ga dan naar de databank Effectieve sociale interventies. Bekijk ook onze Weten wat werkt-dossiers. Deze dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur.

Netwerken en kennisdelen

Naast het overdragen van bestaande kennis ontwikkelen we ook nieuwe kennis. Bijvoorbeeld door professionals met elkaar in contact te brengen en ze actief kennis en ervaringen te laten delen. We zetten hierbij werkmethodes in zoals bijeenkomsten, online via websites en nieuwsbrieven en een scala aan netwerkactiviteiten.

Kwaliteit zonder winstoogmerk

Movisie heeft alerte en inventieve professionals in dienst die met beide benen stevig in de maatschappij staan en die vernieuwing niet schuwen. Movisie heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarvoor hebben we een kwaliteitssysteem dat sinds 2011 voldoet aan de ISO9001-normering.

Sinds 2016 staat onze handtekening onder de Charter Diversiteit waarmee we vrijwillig toezeggen om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. We werken zonder winstoogmerk.

Meer weten?