Welke diensten biedt Movisie?

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Complexe sociale vraagstukken vragen om een integrale aanpak. Dat biedt Movisie.

Movisie wordt deels gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen betaling bieden we ook maatwerktrajecten aan. Wij ondersteunen en adviseren alle organisaties in het sociaal domein zoals gemeenten, ministeries, zorg- en welzijnsaanbieders, burgerinitiatieven, cliëntenorganisaties, vrijwilligers en opleidingen. De vraagstukken zijn divers. Bijvoorbeeld: hoe zorg je dat mensen zo lang mogelijk en met goede kwaliteit van leven thuis kunnen wonen? Hoe bevorder je de participatie van mensen? Hoe kunnen gemeenten de transformatie verder vormgeven? Hoe weet je of wat je doet ook echt werkt?

Transformatie, implementatie en verbeteren

Jij hebt een vraag waar je niet goed uitkomt. Onze experts kunnen je helpen bij transformatie-, implementatie- en verbetertrajecten. Daarvoor maken we gebruik van bestaande kennis. We brengen met de relevante partijen de stand van zaken en uitdagingen in kaart. Ook helpen we bij het uitwerken van een plan van aanpak en ondersteunen waar nodig bij de uitvoering daarvan. Desgewenst evalueren we de resultaten. 

Voorbeelden:

 • Het beschrijven van praktijkkennis van jouw organisatie.
 • Praktijkgericht onderzoek 
 • Beschrijven en verbeteren van interventies
 • Beschrijven van een werkwijze
 • Het doen van een evaluatieonderzoek
 • Klantreizen

Advies

De sociale sector is bezig met de grootste verandering sinds de invoering van de verzorgingsstaat. Minder rijksoverheid, meer lokale sturing én de burger centraal en zelfredzaam. Dat vraagt een nieuwe manier van beleid maken, samenwerken, organiseren en hulp en ondersteuning bieden. Movisie adviseert bij vraagstukken rond deze transformatie.

Trainingen

Movisie heeft een open trainingsaanbod waarvoor jij je individueel kunt inschrijven. Liever met de hele organisatie of het team werken aan vernieuwing? Wij verzorgen ook trainingen op maat, passend bij jouw specifieke vraag en toegespitst op jouw situatie.

Overzicht van alle trainingen

Bekijk onze online trainingen

Kennis voor iedereen beschikbaar

Op deze website verzamelt Movisie effectieve methoden, instrumenten en praktijkvoorbeelden. Kennis die voor iedereen beschikbaar is. In achtergrondartikelen worden beleid en actuele ontwikkelingen geduid. Kijk ook in de databank Effectieve sociale interventies. Daar vind je methoden om problemen slagvaardig aan te pakken, die hun werkzaamheid in de praktijk hebben bewezen.

Naast het digitaal delen van onze kennis brengen wij ook mensen met elkaar in contact om bijvoorbeeld via leerkringen en debatten van elkaar te leren en visievorming te bevorderen.

Waarom Movisie?

 • Brede en diepgaande kennis over de opgaven bij de transformatie in het sociaal domein.
 • Unieke combinatie van onderzoek, advies en implementatie.
 • Aanpak die zich kenmerkt door cocreatie en waarderend vernieuwen.
 • Goed gevulde databank met effectieve instrumenten en dossiers over 'wat werkt' bij de aanpak van sociale vraagstukken.
 • Kwaliteit staat centraal, ISO-gecertificeerd.
 • Breed netwerk van welzijns- en zorgorganisaties, gemeenten, vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, cliëntenorganisaties, kennisinstituten, brancheverenigingen, mbo-opleidingen, hogescholen, universiteiten, fondsen en ministeries.

Met de campagne Powered by Movisie maken we onze impact zichtbaar. Hier lees je de verhalen van de mensen achter onze resultaten.

Lees meer over Movisie

Aanvraag vrijblijvend adviesgesprek

Neem contact met ons op. Onze adviseurs denken graag met je mee.