Aanbieders van zorg en welzijn

Hebben de professionals in uw organisatie hun weg gevonden in de nieuwe verhoudingen? Bent u in beeld bij de gemeente en kunt u uw werk naar hen verantwoorden? Heeft het buurtteam mantelzorgers en vrijwilligers goed in het vizier? Zo maar enkele vragen waar u als zorg- of welzijnsorganisatie tegen aan kunt lopen.

Movisie helpt aanbieders van zorg en welzijn bij de transformatie in het sociale domein. Wij bieden ondersteuning bij de omslag naar integraal werken, gericht op zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten. Als adviesbureau voor sociale vraagstukken weten wij wat de impact is van de drie transities voor u als maatschappelijke organisaties én voor de nieuwe sociale professional. Wij kennen de dilemma’s waar u mee te maken heeft en weten welke aanpak werkt.

Uw vraag, onze expertise!

  • Werken vanuit zelfregie en sociale netwerken
  • Versterken van competenties
  • Integrale cliëntondersteuning
  • Effectieve keukentafelgesprekken
  • Buurthulp initiëren en faciliteren
  • Samenwerken formele en informele zorg
  • Preventie van huiselijk en seksueel geweld
  • Sturen en verantwoorden op resultaten en outcome
  • Werken met nieuwe kwaliteitssystemen en indicatoren
  • Ondernemend werken

Resultaatgerichte adviseurs

De adviseurs van Movisie zijn specialisten op hun vakgebied én kennen de praktijk. Ze kunnen uw organisatie op maat ondersteunen: van visie en planvorming, tot monitoring en implementatie. Movisie-adviseurs zijn praktisch en resultaatgericht. Ze zijn in staat om lokale spelers in sociale domein te verbinden én hebben kennis van organisatieprocessen, actuele thema’s en vernieuwende oplossingen. Kernwoorden zijn: cocreatie, waarderend vernieuwen, sterk op inhoud en proces.

Advies in de praktijk

Neem contact met ons op!

Voor een vrijblijvend adviesgesprek belt of mailt u met één van onze adviseurs op. Zij denken graag met u mee.