Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers: herijking en kwaliteit

De vraag

Door minder subsidieverstrekking van de gemeente wordt de al bestaande innige samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten voor stichting Welzijn Ouderen (SWO) een noodzaak. Dit vraagt om een cultuuromslag, een proces van leren loslaten en delegeren enerzijds en verantwoordelijkheid nemen anderzijds. Tegelijkertijd willen zowel beroepskrachten als vrijwilligers dat de ondersteunende diensten voor kwetsbare burgers een zo hoog mogelijke kwaliteit hebben. Ook gemeenten vragen in toenemende mate om inzicht in de impact van het sociaal werk. Hoe pak je de herijking van de samenwerking met vrijwilligers en daarnaast de kwaliteitsverbetering van diensten en het meten van resultaten aan?

De aanpak

Op basis van een voorgesprek doen de adviseurs van Movisie een voorstel voor wat nodig is binnen de organisatie. Zo kunnen medewerkers en vrijwilligers in workshops met elkaar in gesprek over een nieuwe taakverdeling en werkwijze, grenzen en mogelijkheden en de benodigde cultuurverandering. Ook leren beroepskrachten bijvoorbeeld hoe zij meer een coachende dan uitvoerende rol kunnen vervullen. Daarnaast verbeelden de deelnemers op een creatieve manier hoe zij de toekomst van hun organisaties zien en wat hun rol daarin is. Aan de hand van kwaliteitsworkshops staan medewerkers en vrijwilligers bijvoorbeeld stil bij vragen als: welke diensten hebben we, waarvoor bieden ze een oplossing, dragen de diensten bij aan de zelfredzaamheid van onze doelgroepen en welke andere door ons gestelde doelen behalen we ermee? Ook is besproken hoe je blijvend aandacht hebt voor kwaliteitsverbetering van de diensten en zicht kunt krijgen op de resultaten ervan.

Het resultaat

Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse heeft Movisie voor een dergelijk advies- en trainingstraject gevraagd: ‘We hebben Movisie ingeschakeld, omdat zij ruime ervaring heeft met het begeleiden van welzijnsorganisaties die in toenemende mate afhankelijk zijn van vrijwilligers', vertelt projectleider Jacoline Nunnikhoven, projectleider bij SWO Spijkenisse. SWO heeft nu meer zicht op wat ze aanbiedt en op de kwaliteit van dat aanbod. Nunnikhoven: 'Het op deze manier onder de loep nemen van de kwaliteit van ons werk sloot mooi aan bij introductie van de zelfredzaamheidsmeter in onze organisatie.' Conclusie is dat SWO op de goede weg is, maar dat de nieuwe rolverdeling wel enige gewenning behoeft.

Lees meer over het praktijkvoorbeeld van het traject bij Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse.