Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden voor offertes. Daarnaast kun je je bij Movisie aanmelden voor bijeenkomsten en trainingen én publicaties aanschaffen. Ook hiervan vind je hieronder de voorwaarden.

1. Algemene leveringsvoorwaarden offerte Movisie

Bij een offerte zijn de Algemene leveringsvoorwaarden offerte van toepassing. Dit betreft advies-, begeleidings en/of trainingstrajecten voor opdrachtgevers.

Ook beschikbaar in PDF: Algemene leveringsvoorwaarden offerte Movisie

2. Leveringsvoorwaarden aanmeldingen bijeenkomsten en trainingen

Door jezelf aan te melden, ga je akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden producten, bijeenkomsten en trainingen. Een aantal punten worden hieronder verduidelijkt:

Aanmeldprocedure

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier. Voor enkele trainingen worden deelnamecriteria gehanteerd. Deelnemers worden dan op basis van een vragenlijst of een gesprek geselecteerd. Neem voor incompany trainingen vrijblijvend contact op met de trainer of het ondersteuningsbureau, dan bespreken we de mogelijkheden.

Gebruik beeldmateriaal

Tijdens bijeenkomsten maken wij regelmatig foto’s en/ of video’s. Deze gebruiken wij voor verslaglegging van de bijeenkomst. Wil je niet dat we beeldmateriaal gebruiken waar jij op staat, geef dit dan vooraf bij ons aan.

Bericht van deelname

Na aanmelding ontvang je direct een bevestiging van deelname. Ongeveer twee weken vóór de startdatum ontvang je een herinnering van de bijeenkomst/training. Bij onvoldoende aanmeldingen kan de training door Movisie worden geannuleerd. Je ontvangt daarvan tijdig bericht. Alleen als je een schriftelijke bevestiging van deelname ontvangt, kun je aan de desbetreffende training deelnemen.

Betaling

Door het insturen van het aanmeldformulier verplicht je jezelf tot het betalen van het gevraagde bedrag. De factuur wordt per mail opgestuurd. Je moet deze binnen 14 dagen betalen. In de prijs zijn koffie, thee en eventueel materiaal inbegrepen. Bij trainingen/bijeenkomsten van een hele dag is ook de lunch inbegrepen.

Annulering

Annuleren kan alleen schriftelijk per mail via evenementen@movisie.nl.

Annuleren van een betaalde bijeenkomst

Indien je verhinderd bent, kun je een collega in jouw plaats te sturen. Je dient dit wel vooraf door te geven aan het Movisie Ondersteuningsbureau via evenementen@movisie.nl. De kosten voor deelname komen dan voor rekening van je collega en komen voor jou te vervallen. Is dit niet mogelijk en wil je jezelf afmelden? Tot acht dagen voor de bijeenkomst ben je Movisie € 50,00 (excl. btw) annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan acht dagen voor de bijeenkomst ben je Movisie het volledige bedrag verschuldigd.

Annuleren van een gratis training of bijeenkomst

Indien je verhinderd bent, kun je een collega in jouw plaats te sturen. Je dient dit wel vooraf door te geven aan het Movisie Ondersteuningsbureau via evenementen@movisie.nl. Is dit niet mogelijk en wil je jezelf afmelden dan kan dit kosteloos via evenementen@movisie.nl. Graag verneemt Movisie afmeldingen zo spoedig mogelijk, daar dit voor andere geïnteresseerden een mogelijkheid biedt om deel te nemen. Tevens maakt Movisie onnodig kosten wanneer een annulering niet tijdig wordt doorgegeven.

Annuleren van een betaalde training

Indien je verhinderd bent, kun je een collega in jouw plaats sturen. Je dient dit wel vooraf door te geven aan het Movisie Ondersteuningsbureau via evenementen@movisie.nl. Is dit niet mogelijk en wil je de training annuleren? Na aanmelding voor een training en verzending door Movisie van de eerste bevestiging van de aanmelding, is de aanmelder bij annulering tot twee weken voor de training € 50 annuleringskosten aan Movisie verschuldigd. Bij annulering minder dan twee weken voor de training is de aanmelder het volledige bedrag verschuldigd.

Annulering van een incompany of maatwerk training

Voor annulering van maatwerktrainingen gelden de voorwaarden die in de offerte zijn opgenomen.

Certificaat

De deelnemers aan meerdaagse trainingen ontvangen na afloop een certificaat, mits ze aan de cursusvoorwaarden hebben voldaan. Zo ontvangen deelnemers aan meerdaagse trainingen na afloop een certificaat bij minimaal 80% aanwezigheid en als ze de opdrachten hebben uitgevoerd. Bij studiedagen of eendaagse trainingen wordt geen certificaat uitgereikt, tenzij de training geaccrediteerd is. In dat geval ontvangt de cursist een bewijs van deelname met registerpunten.

Kwaliteitsbewaking

Movisie schoolt al vele jaren een brede groep van professionals. Wij kunnen bogen op een jarenlange expertise in de overdracht van kennis en kunde. We werken uitsluitend met deskundige docenten die een voortrekkersrol vervullen op zijn of haar vakgebied. Het trainingsaanbod wordt jaarlijks aangepast aan actualiteit. Tot slot wordt het trainingsaanbod schriftelijk geëvalueerd en zo nodig aangepast. Zo staan wij garant voor de kwaliteit van ons trainingsaanbod.

Accreditering

Enkele van de trainingen in ons aanbod zijn geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters: Registerplein (voorheen BAMw), NIP of NVO.

Klachten

Heb je een klacht over een van onze trainingen? Lees het klachtenreglement van Movisie en vul het klachtenformulier in. Geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van je klacht. Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, van ons een reactie.

 

3. Leveringsvoorwaarden webaankopen en publicaties

Als je een bestelling plaatst, ga je akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden producten, bijeenkomsten en trainingen. Een aantal punten worden hieronder verduidelijkt:

Bestelprocedure

Bij een publicatie klik je op de knop 'bestellen'. Vul alle gevraagde gegevens in en plaats je bestelling. Je kunt aangeven of je de bestelling eventueel naar een afwijkend adres zou willen versturen. Vink aan dat je akkoord bent met de Algemene leveringsvoorwaarden producten, bijeenkomsten en trainingen. Nadat je besteld hebt, ontvang je een bevestigingsmail en daarna een factuur. Nadat de factuur betaald is, sturen wij zo snel mogelijk jouw bestelling.

Klachten

Heb je een klacht over een van onze trainingen? Lees het klachtenreglement van Movisie en vul het klachtenformulier in. Geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van je klacht. Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, van ons een reactie.

4. Algemene inkoopvoorwaarden Movisie

Download hier onze algemene inkoopvoorwaarden