Nieuwe editie MOVISIES: relatieblad voor het sociaal domein

Jaarmagazine 2024

Dit nieuwe jaarmagazine gaat over het werk van Movisie. Door samen met de praktijk te leren van wat werkt, kunnen we onze missie realiseren om te komen tot duurzame, positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. Met onze kennis kunnen ook anderen hun voordeel doen en kunnen we leerprocessen versnellen.

Bestuurder Janny Bakker-Klein schrijft in het redactioneel: ‘Movisie zet zich met samenwerkingspartners op diverse niveaus in voor passende ondersteuning, een sterke sociale basis, bestaanszekerheid en waardevol werk, sociale veiligheid, domein-overstijgend samenwerken, versterking van zeggenschap van burgers en erkenning van de professionaliteit en het vakmanschap van mensen die met hen in relatie staan. We maken daarbij gebruik van drie kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis. Het zijn begrippen die op diverse manieren ook in dit magazine aan de orde komen. Ik vind het belangrijk dat we ons steeds blijven realiseren voor wie we dit doen!’

In dit nummer onder andere:

  • Ethicus Simon Godecharle over dilemma’s van sociaal professionals (p. 4)
  • Hanny Heuvelink en Ralf Embrechts van Quiet: ‘Hopelijk zegt nieuw kabinet: wij zekeren mensen hun bestaan.’ (p. 14)
  • Experiment met gerichte woningtoewijzing: bewoners huisvesten die de buurt iets extra’s brengen (p. 18)
  • Wat werkt bij de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers? (p. 24)
  • Polarisatie op de werkvloer: hoe ga je daarmee om als werkgever? (p. 40)

En nog veel meer! Na het lezen van deze Movisies ben je weer op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Blader door de online versie

Download jaarmagazine MOVISIES 2024

 

MOVISIES is het relatieblad van Movisie voor het sociaal domein. Het magazine met inmiddels 12.000 abonnees bevat onderwerpen waarmee jij je dagelijks bezighoudt. In elk nummer spreken we experts uit de praktijk en bekijken we relevant onderzoek en nieuws uit het sociaal domein. In 2024 verschijnt MOVISIES één keer als gedrukt magazine en drie keer als een digitaal magazine. 

Abonneer je gratis op MOVISIES