Online Transitiearena: Waardevol werk

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk

De transformatie is nog steeds in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk krijgen een nieuwe invulling. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. Het is nu tijd voor het oude loslaten en experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen. En op zoek gaan naar ruimte voor vernieuwing en verandering en hoofd bieden aan de uitdagingen.

De open Transitiearena Waardevol werk (vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk) biedt deelnemers sinds eind 2014 de gelegenheid om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken. Het is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Het bijeen brengen van verschillende perspectieven: aanbieders, deelnemers, cliënten, beleidsmakers, onderzoekers, staat centraal. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden. 

Thema’s die tijdens de transitiearena aan de orde komen: 

  • Co-creatie: hoe kom je tot een goed lokaal samenspel en samenwerking met alle betrokken partijen? 
  • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbindt je verschillende domeinen, wetten en budgetten? 
  • Inclusie: hoe geef je inclusie vorm en werk je vanuit vraag en perspectief van de deelnemer? 
  • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel werken aan duurzame, positieve verandering? 
  • Hoe kun je op dit thema een lerende gemeente of organisatie zijn? 

Wat gaan we doen? 

We leiden de bijeenkomst in met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en vervolgens in groepen uiteen om verder te verdiepen en uit te wisselen. We sluiten af met een netwerklunch. 

  • 10:00-10:30 uur Aftrap en korte terugblik
  • 10:30-11:00 uur Goede voorbeelden en korte vragen 
  • 11:00-11:05 uur Pauze, daarna automatisch starten in breakout rooms 
  • 11:05-11:40 uur Verdieping in breakout rooms 
  • 11:40-12:00 uur Plenaire terugkoppeling en vooruitblik 

Wat is de transitiearena?

Het is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Het bijeen brengen van verschillende perspectieven: aanbieders, deelnemers, cliënten, beleidsmakers, onderzoekers, staat centraal. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden.

Onder de loep

Heb jij ook een mooi (lokaal) praktijkvoorbeeld? En wil je deze volgende keer onder de loep nemen, meer bekendheid geven, kijken waarom het goed werkt en juist ook de dingen bespreken die minder goed gaan? Meld jouw praktijkvoorbeeld aan door een mail te sturen naar Roos van Schaijk (r.vanschaijk@movisie.nl). Elk praktijkvoorbeeld presenteert zich kort (max. 15 minuten) waarbij het praktijkvoorbeeld, de vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen geschetst worden. Tijdens de breakout rooms gaan we hier vervolgens in kleinere groepen dieper op in.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand formulier. We hopen je op de transitiearena te zien! Graag ontvangen we een afmeldbericht als je onverhoopt toch niet deel kan nemen via evenementen@movisie.nl

Transitiearena Waardevol werk 14 februari 2024