Hobéon neemt training en certificering van het Vlaggensysteem over van Movisie

Persbericht

22 december 2020

De directies van Hobéon, onderwijsadvies- en certificatie-organisatie, en Stichting Movisie, kennisinstituut voor sociale vraagstukken, zijn overeengekomen dat Hobéon de Train-de-trainer Vlaggensysteem van Movisie overneemt. Hobéon is per 1 januari 2021 verantwoordelijk voor het trainen van de trainers, certificering, licentiëring en de daarbij behorende administratie.

Het Vlaggensysteem

Het ‘Vlaggensysteem’ is een methode voor professionals in het sociaal domein om seksueel gedrag van jeugdigen (0-18 jaar) bespreekbaar te maken. Daarbij beoordeelt het systeem of het om gezond gedrag gaat en hoe daar vervolgens adequaat op te kunnen reageren. Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa in samenwerking met Movisie. De kwaliteitsborging blijft in handen van Movisie.

Met de train-de-trainer-methodiek leren de trainers professionals te ondersteunen in het gebruik van het Vlaggensysteem. Met de kwalificatie Vlaggensysteemtrainer ben je gecertificeerd om de basistraining Vlaggensysteem te verzorgen.

Website Vlaggensysteem

Samenwerking

Movisie en Hobéon gaan samenwerken omdat zij beiden gespecialiseerd complementair zijn in hun activiteiten. Movisie concentreert zich als kennisinstituut op inhoud en ontwikkeling van het ondersteunen van sociale vraagstukken. Hobéon is in Nederland gespecialiseerd in het certificeren van kandidaten.

Wes Wierda, directeur van Hobéon: 'Hobéon verzorgt reeds een groot aantal trainingen op het gebied van kwaliteitszorg. Op certificeringsgebied is Hobéon zowel in het onderwijs als in het sociaal domein actief. Certificering van de Train-de-trainer-methodiek van het Vlaggensysteem is daarom een mooie toevoeging aan ons palet.'

Silvie Janssen, directeur bedrijfsvoering bij Movisie: 'Movisie wil haar kennis op het gebied van het trainen van trainers in het overdragen van het Vlaggensysteem, graag vanuit samenwerking borgen, waarbij Movisie zich vooral focust op de inhoudelijke kwaliteit.'

Over Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen ze kennis over wat echt goed werkt en passen ze die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. Movisie is alleen tevreden als er een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie wordt gerealiseerd.

Over Hobéon

Hobéon is hét adviesbureau en de certificerende instelling voor strategische vraagstukken van onderwijs- en kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstellingen. Hobéon heeft jarenlange ervaring met strategieontwikkeling, kwaliteitszorg, organisatieadvies en marktonderzoek; het is de grootste certificerende instelling voor bijzondere beroepen.

Meer informatie?

Neem voor vragen over de samenwerking en/of de certificering van de train-de-trainer-methodiek van het Vlaggensysteem contact op met:

Movisie
Contactpersoon: Wendela Wentzel
Telefoon: 030 789 20 94

Hobéon
Contactpersoon: Jobien Keijser
Telefoon: 070 30 66 800
Het bezoekadres is Lange Voorhout 14, 2514 ED Den Haag