Janny Bakker-Klein nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Movisie

3 september 2018

Op 1 september 2018 is Janny Bakker-Klein gestart als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Movisie, het landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken. Bakker-Klein was twaalf jaar wethouder en locoburgemeester in Huizen en is onder meer benoemd vanwege haar grote ervaring in gemeenten en in het sociaal domein.

Vanwege de grote veranderingen in het sociaal domein, waarbij steeds meer taken naar de lokale overheid gaan, is Movisie al langer bezig om haar ondersteuning van gemeenten te versterken.

Janny Bakker was in Huizen onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles participatie en zorg, inclusieve samenleving, sociale infrastructuur in buurten en wijken en armoedebeleid. Onder haar leiding kreeg de transformatie in het sociale domein gestalte. Voordat ze wethouder werd in Huizen, heeft ze diverse functies in de zorg en het sociaal domein bekleed, waaronder zeven jaar als directeur van de Nierstichting.

Janny Bakker is een zeer ervaren bestuurder met veel gemeentelijke ervaring en netwerken binnen het openbaar bestuur, zowel lokaal als landelijk. Ze was onder andere lid van het bestuur van de VNG en voorzitter van de commissie Gezondheid en Welzijn bij VNG. Haar carrière begon in de zorg.  

Met Janny Bakker als voorzitter van de Raad van Bestuur verwachten we de aansluiting en samenwerking met gemeenten een sterke impuls te kunnen geven. Ook verwachten we verder te bouwen aan Movisie als waardevol kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken.

Meer lezen?
Meer over de visie en aanpak van Janny Bakker in Huizen, lees je in dit artikel dat onlangs in ons relatieblad Movisies en op movisie.nl verscheen.