Relatieblad MOVISIES

MOVISIES is het relatieblad van Movisie voor het sociaal domein. Het magazine bevat onderwerpen waarmee u zich als relatie van Movisie dagelijks bezighoudt. Ook leest u hoe wij u kunnen ondersteunen met onze producten en diensten. MOVISIES verschijnt drie keer per jaar.

MOVISIES ook bij u in de brievenbus?

Gratis abonnement opzeggen? Meld u af.

Adreswijziging doorgeven? Geef het door.

MOVISIES 1

In deze editie leest u meer over empowerment van kwetsbare ouderen, vernieuwende participatievormen, de verbinding tussen formele en informele zorg en meer. U leest het in MOVISIES 1.