Gemeente Gouda

In de gemeente is gekozen voor de samenwerking tussen MEE en Kernkracht, waarmee expertise is gewaarborgd op het gebied van cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen, inwoners met een beperking en psychiatrische problematiek.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In gemeente Gouda is er sprake van een duidelijke levensbrede visie op cliëntondersteuning. Kernkracht komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak- en thuislozen binnen de regio Midden-Holland. Gouda heeft de duidelijke ambitie om cliëntondersteuning vanuit een gezamenlijke visie vorm te gaan geven. Deze visie wilt Gouda gaan onderzoeken en formuleren.

Doorstart

Het koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar de versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Gemeente Gouda heeft met behulp van deze specifieke uitkering een doorstart gemaakt en blijft daarmee actief werken aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning.

Contactgegevens

Irma Haxe: irma.haxe@gouda.nl