Gemeente Putten

In gemeente Putten is sprake van een goede samenwerking tussen de gemeente, uitvoerder Stimenz en andere doorverwijzende organisaties. Gezamenlijk richten zij zich op een laagdrempelige en duidelijke positie van cliëntondersteuning in de lokale situatie.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Deze doelstelling trachten zij te bereiken door een lokaal ingebedde organisatie Stimenz de cliëntondersteuning uit te laten voeren die fysiek aanwezig is in het centrum van Putten. Om bewoners actief te betrekken in de ontwikkeling van het aanbod organiseert Putten groepsgesprekken met Wmo-cliënten. De cliëntondersteuner is zelf bij deze gesprekken aanwezig. Hierdoor wordt geborgd dat de kennis van de cliëntondersteuner en de ervaring van onze Wmo-cliënten elkaar versterken. De gemeente zet in op een gezamenlijk en lerend ontwikkelingsproces van het aanbod van cliëntondersteuning.

Ambities

Volgens gemeente Putten is cliëntondersteuning een term die niet altijd aansluit bij de leefwereld van inwoners. Daarom introduceert Putten een nieuwe term die beter aansluit bij de persoonlijke, integrale en inclusieve benadering waar zij voorstaan: Onafhankelijke Inwonerondersteuning. Inwonerondersteuning is wat hun betreft de cliëntondersteuning 2.0. Het is gericht op iedere inwoner van de gemeente en niet alleen de cliënten. De ambitie van de gemeente is dat iedere inwoner deze ondersteuning weet te vinden op het moment dat het nodig is of dreigt te worden. Daarnaast heeft Gemeente Putten als ambitie om de bekendheid van cliëntondersteuning te verhogen onder Wmo-cliënten en inwoners van Putten en wordt er specifiek gefocust op het betrekken en ondersteuning van jeugd.

Acties

  • Inzetten van een onafhankelijke inwonerondersteuner Jeugd.
  • Inventariseren en stimuleren van informele ondersteuning.
  • In samenwerking met een marketing- en communicatiebureau een communicatiestrategie opzetten om de bekendheid van onafhankelijke inwonerondersteuning te verhogen.

Doorstart

Het koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar de versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Gemeente Putten heeft met behulp van deze specifieke uitkering een doorstart gemaakt en blijft daarmee actief werken aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning.

Contactgegevens 

Maaike van Nijnanten: mvannijnanten@putten.nl
Tamara Kevelam: tkevelam@putten.nl 

Leestip: Onafhankelijke inwonerondersteuning Jeugd: belang van het gezin voorop