Gemeente Stichtse Vecht

Koploper, omdat het beleid rond cliëntondersteuning ontwikkeld is samen met alle betrokkenen. Cliëntondersteuning wordt aangeboden door professionals, maar ook door ervaringsdeskundigen onder begeleiding van een professional.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Vernieuwend omdat gekozen is voor aanbieders die elk hun eigen specialismes hebben. Elk kwartaal kunnen extra aanbieders cliëntondersteuning zich inschrijven. Vernieuwend is het stimuleren van samenwerking tussen de aanbieders en de verbinding met andere maatschappelijke organisaties. Er is voortdurend het besef dat er nieuwe manieren nodig zijn om cliëntondersteuning onder de aandacht te brengen. Onder meer door outreachend te werken.

Ambities

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners die het nodig hebben zodat mensen tijdig terecht komen bij passend aanbod. Dit vraagt om bekendheid van het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) bij de inwoners, kwaliteitsborging van OCO, zorgen dat professionele en vrijwillige cliëntondersteuners en andere partijen elkaar kennen, goed met elkaar samenwerken en elkaar waarderen en aanvullen.

Acties

Acties zijn nog niet concreet geformuleerd. Wel zijn er doorontwikkelpunten.

  • Communiceren over de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning 
  • Versterken verbinding formeel en informeel            
  • Vergroten bereik kwetsbare groepen                
  • Bevorderen inzet ervaringsdeskundigen            
  • Zichtbaar(der) worden in de wijk                
  • Beschikbaarheid breed palet                    
  • Meer richten op inzetten eigen netwerk            
  • Investeren in officiële positionering informele OCO        
  • Inzetten op outreachend werken betere bereik OCO

Contactgegevens gemeente

Luka Fleuren: luka.fleuren@stichtsevecht.nl