Gemeente Westerkwartier

Het doel van gemeente Westerkwartier is om Onafhankelijke Cliëntondersteuning door te ontwikkelen door het aan te laten sluiten bij de behoeften van haar inwoners. Dit doet zij vanuit de principes van Positieve Gezondheid om de zelfredzaamheid en participatie onder de inwoners te versterken.

Ambities

De gemeente Westerkwartier richt zich op:

  • Het vergroten van  de bekendheid van Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Momenteel is de mogelijkheid tot Onafhankelijke Cliëntondersteuning bij 25% van de inwoners bekend. Dit wil zij verhogen. Er wordt eerst een behoefteonderzoek gedaan onder de inwoners, waarna een communicatieplan wordt opgesteld om de bekendheid te vergroten.
  • Daarnaast zal gekeken worden naar de eventuele inzet van vrijwillige Onafhankelijke Cliëntondersteuning en ervaringsdeskundigen. Momenteel wordt Onafhankelijke Cliëntondersteuning alleen geboden door professionals.
  • Ook wil de gemeente Westerkwartier de deskundigheid onder Onafhankelijke Cliëntondersteuners bevorderen door middel van scholing.
  • Als laatste wordt gekeken of de huidige ondersteuningsroute voldoet aan de wensen van de inwoners en de organisaties. Dit doet zij door te kijken of werkprocessen anders ingericht kunnen worden.

Doorstart

Het koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar de versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Gemeente Westerkwartier heeft met behulp van deze specifieke uitkering een doorstart gemaakt en blijft daarmee actief werken aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning.

Contactgegevens

Gemeente Westerkwartier, Marjolein Bloema, Marjolein.Bloema@westerkwartier.nl