Gender & Sexuality Alliances op scholen

Gender & Sexuality Alliances (GSA’s) richten zich op het geven van informatie over seksuele en genderdiversiteit op scholen; het zichtbaar en bespreekbaar maken van dit onderwerp en het bieden van steun aan lhbti+ leerlingen. GSA’s zijn autonoom en vrij om activiteiten te kiezen die zij belangrijk vinden om uit te voeren.

Thumbnail

GSA Netwerk biedt leerlingen/studenten ondersteuning en gratis actiepakketten op haar website. Deze bevatten alle nodige informatie en campagnematerialen om op school andere leerlingen/studenten te vinden, een GSA op te starten en acties te kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat zij hierbij een docent vinden om hen te ondersteunen. Steun van de schoolleiding is ook gewenst.

COC’s GSA Netwerk organiseert het hele jaar door acties waar alle GSA’s in Nederland aan mee kunnen doen. GSA-coördinatoren bij COC-lidvereningen zorgen voor lokale ondersteuning en organiseren GSA-dagen.

De interventie Gender & Sexuality Alliances op scholen is in februari 2020 opnieuw erkend als Goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering van het RIVM Loket Gezond Leven.

Lees de volledige beschrijving in de databank van het Loket Gezond Leven.