Beursvloer van en voor talenten

Talentenbeurs Stadsdeel West
praktijkvoorbeeld - 17 juli 2017

De Talentenbeurs is een beursvloer Vrijwillige Inzet, waar iedereen zich kan presenteren rondom vrijwillige inzet. Met het doel om samenwerking aan te gaan, vraag en aanbod bij elkaar te brengen of een match van vraag en aanbod tot stand te brengen.

Wat is Talentenbeurs Stadsdeel West?

De talentbeurs is een beursvloer waar men informatie en advies kan geven of inwinnen, men kan ervaringen uitwisselen en burgers en organisaties kunnen zich hier persoonlijk presenteren. Dit alles met het doel om samenwerking aan te gaan, vraag en aanbod bij elkaar te brengen of een match van vraag en aanbod te bereiken. Dit evenement staat open voor alle belangrijke spelers op het terrein van betaald werk en vrijwilligerswerk en brengt hiermee het bedrijfsleven en maatschappelijk leven dichter bij elkaar. Naast het stimuleren van vrijwillige inzet is het doel van dit evenement een brug te slaan tussen vrijwillige inzet en een instroom op de arbeidsmarkt.

Wat levert het op?

Op de eerste talentenbeurs op 20 juni 2013 van Stadsdeel West (Amsterdam) zijn ruim 140 matches gemaakt tussen (vrijwilligers)organisaties, werkgevers en bezoekers. Naast de 100 bezoekers waren zo’n 60 organisaties aanwezig.
Het proces van voorbereiding van de talentenbeurs brengt bij burgers een proces op gang. Zij worden door de voorbereiding en de deelname aan de beurs geactiveerd en aangezet tot meer participatie. Vooraf-gaand aan de beurs worden er workshops georganiseerd, waarmee deelnemers zich nog beter kunnen voorbereiden op het vinden van werk. De deelnemers leren zichzelf op een goede manier te presente-ren, op zoek te gaan naar haalbare functies, zichzelf persoonlijk voor te stellen en om zelf vragen te stellen. Ze krijgen ook meer inzicht in eigen competenties en vaardigheden.
Door het voorbereiden en organiseren leren partijen als maatschappelijke organisaties en bedrijfs-leven elkaar kennen, kunnen inspiratie bij elkaar opdoen hoe al deze vraagstukken in de toekomst aan te pakken. Een prima speelveld om krachten te bundelen en nieuwe kansen te creëren.

Hoe werkt Talentenbeurs?

Bij de organisatie van de Talentenbeurs in is bewust gekozen voor: kleinschaligheid, direct en persoonlijk contact, geen verplichtend karakter en aanvullend op het bestaand stedelijk aanbod (zoals banenbeurs, participatiemarkt). Met deze specifieke aanpak krijgt de Talentenbeurs een eigen karakter en staat dichtbij de bewoners van het stadsdeel en de maatschappelijke organisaties in dit stadsdeel.
 

Met wie wordt er samengewerkt?

DWI, Stadsdeel West, ABC Alliantie, Bureau Queste

Wat zijn de succesfactoren?

  1. Persoonlijke contacten
  2. Voorbereiding als leerervaring
  3. Kleinschalig
  4. Aanvullend op bestaand stedelijk aanbod

Iets voor U?

Als u graag in een informele setting maatschappelijke organisties, bedrijfsleven en (Potentiële) vrijwilligers bij elkaar wilt brengen, is deze aanpak interessant voor u

Website

Looptijd

Vanaf 2013

Uitvoerende organisaties

Amsterdam Stadsdeel West
Bezoekadres: Bos en Lommerplein 250
1055 EK Amsterdam
Postbus 57239
1040 BC Amsterdam
E talentenbeurs@anush.nl
www.west.amsterdam.nl

Plaats

Amsterdam

Bereik

lokaal

Contact

Coraline Gerritsen
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West
E c.gerritsen@abc-west.nl

Downloads
Handreiking Organisatie Talentenbeurs