Contact met wijkgenoten activeert vrouwen

Drie Generatie Centrum voor en door vrouwen

25 februari 2016

Vrouwen ontmoeten elkaar in een centrum dat helemaal draait op de inzet van vrijwilligers. Zij kunnen er dagelijks meedoen aan activiteiten. De vrouwen en de vrijwilligers hebben er baat bij.

Wat levert het centrum voor vrouwen op?

In het Drie Generatie Centrum ontmoeten vrouwen elkaar. Zij helpen elkaar en zoeken steun bij elkaar. Ze stellen zich actiever op naar hun eigen gezin en hun directe leefomgeving. Ze zijn door de activiteiten ook meer gemotiveerd om hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving.

Veel vrijwilligers die actief zijn in het centrum zijn daardoor in staat om een volgende stap in hun leven te maken of om problemen aan te pakken.

Hoe werkt het Drie Generatie Centrum?

Vrijwilligers runnen het centrum dat daardoor zowel voor als door vrouwen is. Moeders uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland ontmoeten er andere moeders en ondernemen samen activiteiten. Er komen vrouwen die de zorg hebben voor hun kinderen, maar daarnaast soms ook nog zorgen voor hun (schoon)ouders, zoals dat in sommige culturen gebruikelijk is. De nadruk ligt op de rol van vrouw, moeder, (schoon)dochter en wijkbewoner, en niet op de etniciteit van vrouwen. Gemeenschappelijke en gedeelde waarden van vrouwen zijn het uitgangspunt.

Het centrum speelt in op wat de vrouwen uit de wijk zelf aandragen. Samen kozen zij een aantal thema’s die centraal staan: opvoedingsondersteuning, zorg, activering en veiligheid in de wijk. Zo zijn er koffieochtenden, voorlezen in het Nederlands en Arabisch en kook- en knutselactiviteiten. De vrouwen kunnen naar themabijeenkomsten over bijvoorbeeld gezondheidsaspecten of over de herstructurering van de wijk.

Wat zijn de succesfactoren?

Een belangrijke succesfactor van het Drie Generatie Centrum is dat vrouwen die in het centrum komen als bezoekers of als vrijwilligers er bewust voor kiezen om met vrouwen uit andere culturen samen dingen te doen. Zij leren van elkaar, laten elkaar andere inzichten zien en organiseren samen activiteiten. Zij steunen elkaar in bijvoorbeeld de opvoeding.

Met wie wordt samengewerkt?

Welzijnsorganisatie Doenja Dienstverlening heeft in 2007 het project samen met een initiatiefgroep van twintig vrouwen uit de wijk Kanaleneiland opgestart. Hierbij waren ook de Samenwerkende Maatschappelijke Partners (SMP) betrokken. SMP is een netwerk waaraan verschillende organisaties deelnemen: maatschappelijke organisaties, de gemeente Utrecht, het bedrijfsleven. Na een aanloopperiode is Stichting Drie Generatie Centrum zelf verder gegaan.

Iets voor u?

Heeft de insteek van het Drie Generatie Centrum uw interesse gewekt? Kijk dan op 3gcentrum.nl voor meer informatie.

Website

3gcentrum.nl